Syn.: Astragalus montanus L. var. carpaticus (R. Uechtr.) Gams., Oxytropis montana (L.) DC. subsp. carpatica (R. Uechtr.) Soó, Oxytropis montana (L.) DC. var. carpatica (R. Uechtr.) Hausskn.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Oxytropis carpatica
Rozšírenie: Karpatský endemit. Pôvodne bol odlišovaný iba ako varieta od druhu ostropysk horský (O. montana) s alpsko-juhoeurópskym areálom. Druh si zasluhuje osobitné taxonomické štúdium.
V Českej republike druh nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje pomerne hojne v Belianskych Tatrách, je udávaný aj z vápencových Západných Tatier (Osobitá, Červené vrchy).
Ekológia: Ostropysk karpatský sa vyskytuje v subalpínskom až alpínskom stupni, v alpínskych trávnikoch, na skalkách a kamenistých holiach. Vyhľadáva vápenité, humózne, hlinité pôdy na miestach s dlho trvajúcou snehovou pokrývkou. Často sa vyskytuje hromadne v početných populáciách. Kvitne v lete, od júla do augusta.
Oxytropis carpatica
Opis: Trváca rastlina vysoká do do 15 cm. Byľ holá, bezlistá. Listy v prízemnej ružici dlhé 5–10 cm s (7–)10–13(–17) jarmami, lístky vajcovito kopijovité, končisté, 5–16 × 2–4 mm, na rube hodvábne chlpaté, prílistky veľké, nezrastené. Kvety v guľato vajcovitých strapcoch, stopky strapca dlhé 5–8 cm, pritlačene chlpaté, listene dlhé 3 mm. Kvety krátko stopkaté, kalich zvonkovitý, zuby také dlhé ako 1/2 rúrky, čiarkovito kopijovité, koruna jasnomodrá, strieška dlhá 10–15 mm, struky úzko vajcovité, krátko čierno chlpaté.
Ohrozenie a ochrana: Rastlina nie je priamo ohrozená ľudskými aktivitami. Tak ako v prípade ďalších vysokohorských rastlín aj ostropysk karpatský ohrozuje turistika, v prípade najbohatšieho sústredenia lokalít – v Belianskych Tatrách je tento ohrozujúci faktor (zatiaľ) vylúčený. Nižšie položené lokality sú ohrozené sekundárnou sukcesiou – zarastaním kedysi extenzívne pasených holí kosodrevinou. Je zaradený medzi zákonom chránené, potencionálne ohrozené druhy (NT).
Poznámka: Všetky druhy vysokohorských ostropyskov patria medzi najkrajšie horské rastliny.
Oxytropis carpatica
Oxytropis carpatica
Foto: 11. 7. 2006, 25. 7. 2006 a 3. 8. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).