Syn.: Astragalus sericeus Lam. pro parte, Astragalus variabilis Rouy, Oxytropis sericea (DC.) Simonk non Nutt. nom. illeg.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Oxytropis halleri
Rozšírenie: Európsky druh rozšírený v horách Škótska, ďalej jeho výskyt siaha od Pyrenejí cez Alpy, Karpaty, vzácne až do hôr Balkánu. V Českej republike nerastie. Na Slovensku sa hojne vyskytuje v Belianskych Tatrách, je udávaný aj z vápencových Západných Tatier (Červené vrchy).
Ekológia: Ostropysk Hallerov sa vyskytuje v subalpínskom až alpínskom stupni, v alpínskych trávnikoch, na kamenistých a trávnatých holiach. Tiež na sutinách a výslnných skalách. Vyhľadáva vápencové, humózne, hlinité pôdy na miestach s dlho trvajúcou snehovou pokrývkou. Kvitne od júna až do augusta.
Oxytropis halleri
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–15 cm. Byľ dlho chlpatá, bezlistá. Listy v prízemnej ružici 5–15 cm dlhé, obojstranne husto chlpaté, s (4–)10–14(–18) jarmami, lístky vajcovito kopijovité, končisté, tuhé. Súkvetie guľato vajcovitý strapec. Kvety sediace, vzpriamené, kalich zvonkovitý, zuby také dlhé ako 1/3 rúrky, kopijovité, koruna bledofialová. Plod je pritlačene chlpatý struk.
Ohrozenie a ochrana: Rastlina nie je priamo ohrozená ľudskými aktivitami. Tak ako v prípade ďalších vysokohorských rastlín aj ostropysk Hallerov ohrozuje turistika, v prípade najbohatšieho sústredenia lokalít v Západných Karpatoch – v Belianskych Tatrách, je tento ohrozujúci faktor (zatiaľ) vylúčený. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, potencionálne ohrozené druhy (NT).
Poznámka: Mimoriadne nápadná a ozdobná vysokohorská rastlina.
Oxytropis halleriOxytropis halleri
Oxytropis halleri
Foto: 5. 8. 2004, 25. 6. 2005 a 11. 7. 2005 (Slovensko, Belianske Tatry).