Syn.: Oxytropis campestris subsp. oblongifolia Hazsl., Oxytropis campestris var. tatrae Borbás, nom. nud.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Oxytropis campestris subsp. tatrae
Rozšírenie: Taxón Oxytropis campestris subsp. tatrae je považovaný za západokarpatský endemit, široko chápaný taxón O. campestris má cirkumpolárny areál rozpadajúci sa na viacero poddruhov.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku veľmi vzácny taxón, vyskytuje sa v Belianskych Tatrách a je známy aj z vápencových Západných Tatier (Červené vrchy, Osobitá).
Ekológia: Ostropysk poľný tatranský sa vyskytuje v horskom až subalpínskom stupni, predovšetkým na skalkách, kamenistých holiach a sutinách, tiež v nízkobylinných horských trávnikoch. Vyhľadáva vápenité, humózne, hlinité pôdy. Kvitne v júli až auguste.
Oxytropis campestris subsp. tatrae
Opis: Trváca rastlina vysoká 5–20 cm. Byľ holá, bezlistá. Listy usporiadané v prízemnej ružici sú dlhé 4–16 cm s (7–)10–15 jarmami, lístky elipsovité až kopijovité, na rube roztrúsene pritlačene chlpaté, čierno bodkované. Súkvetie guľato vajcovitý strapec. Kvety krátko stopkaté, priamo odstávajúce, kalich rúrkovito zvonkovitý, 7–10 mm dlhý, zuby 2 mm dlhé, 3-uholníkovité, koruna žltobiela. Plod je vajcovitý struk.
Ohrozenie a ochrana: Rastlina nie je priamo ohrozená ľudskými aktivitami. Tak ako v prípade ďalších vysokohorských rastlín aj ostropysk poľný tatranský potencionálne ohrozuje turistika. Negatívny dopad cestovného ruchu je tlmený tým, že všetky známe lokality sa nachádzajú v prírodných rezerváciách Tatranského národného parku a s výnimkou jedinej sú vzdialené od miest pohybu návštevníkov. Je zaradený medzi zákonom chránené, zraniteľné druhy (VU).
Poznámka: Druh si zasluhuje osobitné taxonomické štúdium.
Oxytropis campestris subsp. tatraeOxytropis campestris subsp. tatrae
Oxytropis campestris subsp. tatrae
Foto: 11. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).