Česká jména: pivoňka Delavayova (Mareček 1999)
Čeleď: Paeoniaceae Rudolphi – pivoňkovité
Paeonia delavayi
Rozšíření: Vyskytuje se ve východní Asii, roste na velkém areálu v S‘-čchuanu, Tibetu a Jün-nanu, v nadmořské výšce od 2000 až do 3600 m.
Ekologie: Vyhledává křovinaté stráně a suché dubové a borové lesy, vzácněji je ji možno najít také ve smrčinách.
Popis: Jsou to nízké keře, které jen vzácně přerůstají výšku 1,5 m. Můžou se rozmnožovat podzemními stolony tak, že tento způsob rozmnožování bývá častější než rozmnožování generativní. Listeny jsou kopinaté až čárkovité dvojnásobně zpeřené. Listy jsou lysé, listy mají špičaté vrcholy segmentů, lístky jsou hluboce dělené. Množství jednotlivých listových segmentů je velice variabilní (17–312). Květy vyrůstají obvykle po 2–3 v paždí listů a současně můžou být i vrcholové, bývají sklopené směrem dolů; jsou velké 6–10 cm, nejčastěji červené nebo v širším pojetí druhu žluté, krémové, oranžové či tmavě purpurové nebo s květy skvrnitými či tmavě lemovanými.
Využití: Rostliny se běžně pěstují v botanických zahradách a některé klony s výraznou barvou květů jsou množeny a prodávány velkými zahradnickými školkami.
Poznámka: Byla popsána v roce 1886 na základě materiálu sbíraného Delavayem v roce 1884 v severozápadním Jün-nanu. Společně s ní byla popsána P. lutea, která má žluté květy.
Podle nového pojetí čínských autorů se jedná o velice variabilní druh, do kterého jsou řazeny všechny dříve popsané druhy této podsekce vyjma P. ludlowii.
Paeonia delavayiPaeonia delavayi
Paeonia delavayiPaeonia delavayi
Paeonia delavayi
Fotografováno na jaře 2007 (Dendrologická zahrada v Průhonicích) a 7. 10. 2007 (Čína, severní Jün-nan).

Blízce příbuzné druhy:

Paeonia lutea Delavay ex Franchet – pivoňka žlutá
Byla popsána na základě materiálu sbíraném Delavayem v roce 1883 na hoře Hea Chan Men v Jün-nanu. Od P. delavayi s. s. se liší žlutými květy a tím, že listeny netvoří nepravý kalich.

Paeonia potanini Komarow
(syn.: P. angustiloba Stapf (MS.), P. delavayi var. angustiloba Rehder et Wilson)
Byla popsána v roce 1921 podle rostlin sbíraných G. Potaninem v údolí Yalong v západním S‘-čchuanu. Má tmavě kaštanově hnědé, menší květy, listové segmenty jsou užší, řapíky jsou křídlaté. Má menší květy, a světlejší tyčinky než P. delavayi.
Paeonia potanini forma alba F. C. Stern má bílé květy a zelenavé či narůžovělé nitky. Rostliny byly popsány podle rostlin sbíraných Forrestem v T´ong Shan.

Paeonia trollioides Stapf ex Stern
(syn.: P. delavayi var. trollioides (Stapf ex F. C. Stern) F. C. Stern, P. potaninii var. trollioides Stapf ex F. C. Stern)
Byla popsána v edinburghském herbáři na základě rostlin sbíraných Forrestem na lokalitě Bei Ma Shan v západní Číně. Položka neměla květ, ale rostliny vyrostlé ze semen měly žluté květy, které vykvétaly nad listy (tím se odlišuje od P. lutea) a vzpřímený habitus.

Paeonia ×francheti J. J. Halda (P. lutea × P. potaninii)
Tento kříženec popsal Halda v roce 2000 na základě rostlin sbíraných v roce 1990 v pohoří Haba Shan v S‘-čchuanu, v nadmořské výšce 2600 m.

Paeonia ×handel-mazzetii J. J. Halda (P. delavayi × P. lutea)
Tento kříženec popsal Halda v roce 2000 na základě rostlin sbíraných v roce 1990 v pohoří Haba Shan v Jün-nanu, v nadmořské výšce 3400 m.