Necelých 10 minut od centra Kororu se na mírném návrší nachází Belau National Museum. Jde o jednu ze dvou nejvýznamnějších muzejních institucí na Palau, nejstarší v celé zemi – bylo založeno už v roce 1955.

Palau, Koror, Belau National Museum

V hlavní budově muzea jsou expozice, které představují ucelený pohled na historii osídlení ostrovů a počátky kontaktů s Evropany. Velmi zajímavý je zejména pohled, jaký civilizační impakt sem přinesly střídající se koloniální mocnosti: Španělé dokázali zamezit tradičním válkám mezi vesnicemi, německá epizoda znamenala počátek plantážního hospodaření, ale také zlepšení lékařské péče a transkripci místního jazyka do latinky, Japonci vybudovali v Kororu administrativní centrum pro celou zabranou Mikronésii a systematizovali školství, no a konečně Američané připravili místní obyvatele na to, aby se dokázali o svou zemi postarat. Expozice dále ukazuje některé aspekty tradičního života – jsou zde exponáty věnované bydlení i tradičnímu rybolovu.

Palau, Koror, Belau National Museum

Část expozice je věnována i ochraně přírody a problematice změn v druhové skladbě: v textech a na fotografiích jsou představeny mnohé endemické organismy a dokumentovány současné projekty zacílené k jejich ochraně. Velmi zajímavě je například představen problém vysazených dravých plžů (Euglandina rosea), kteří se ovšem odchýlili svému proponovanému poslání a začali likvidovat zdejší endemické příbuzné.

Palau, Koror, Belau National Museum

V dalších pavilonech jsou badatelská pracoviště, mezi nimiž je i pracoviště botanické; jeho součástí jsou i herbářové sbírky. Tato herbářová sbírka s mezinárodním kódem BNM byla založena v roce 1958 a v současnosti schraňuje asi 4000 položek, mezi nimiž zcela převažují domácí cévnaté rostliny.

Palau, Koror, Belau National Museum

Areál národního muzea je zasazen do parkového prostředí, v němž jsou dvě další expozice. Již od vstupu do areálu návštěvník mezi stromy zahlédne bai, tradiční dřevěný „pánský dům“ se střechou z palmového listí, vně i uvnitř překrásně malovaný. Jde o repliku stavby, která v roce 1979 vyhořela a byla obnovena do původní podoby. Druhou venkovní expozicí je malá botanická zahrada. Do areálu byly soustředěny především původní dřeviny. Jsou zde mohutní jedinci stromů Pangium edule (Achariaceae), Horsfieldia palauensis (Myristicaceae), Inocarpus fagifer (Fabaceae), početná skupina endemických palem Hydriastele palauensis, z dalších místních palem Pinanga insignis a Heterospathe elata var. palauensis.
Z obřích kapradin zde návštěvník najde Angiopteris evecta i stromovou Cyathea nigricans. Poblíž bai se nacházejí menší dřeviny – Leea guineensis (Vitaceae), Mussaenda philippica (Rubiaceae), Buchanania palawensis (Anacardiaceae), Macaranga carolinensis (Euphorbiaceae), Phaleria nisidai (Thymelaeaceae) i velmi vzácný endemický stromek Terminalia crassipes (Combretaceae).
Část zahrady je věnována tradičním místním léčivkám, kterým vévodí „noni“ Morinda citrifolia). V kruhovém záhonu hned za vjezdem do areálu je krásný exemplář cykasu Cycas micronesica, obklopený velkými terestrickými orchidejemi Spathoglottis carolinensis a Dendrobium mirbelianum a skupinou kvetoucích ozdobných keříků Melastoma malabathricum var. mariannum.

Palau, Koror, Belau National Museum

Při naší návštěvě působily ovšem zejména zadní kouty zahrady dosti zpustle, některé chodníčky ani nebyly průchodné; ve zdejším klimatu se ale i krátkodobé přerušení péče vymstí okamžitou expanzí vegetace. Jmenovky s latinským názvem a jménem v palauštině se celkem nesystematicky vyskytovaly jen u některých rostlin, zejména těch nápadnějších, a to víceméně jen v přední části zahrady v okolí bai.
Muzejní expozice dělá dojem, že spíše cílí na návštěvníky z řad domácího obyvatelstva, zejména na školní mládež. Tomu víceméně odpovídá i výběr vyobrazených osobností, které symbolizují jednotlivé státy, které Palau kdysi ovládaly. Tak například Německo představují Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven, Franz Beckenbauer a Angela Merkelová.

Palau, Koror, Belau National Museum

Návštěvu národního muzea přesto mohu hodnotit velmi kladně. O dobrý dojem se zasloužil především muzejní obchůdek se suvenýry (které mne v zásadě jinak nechávají chladným) a velmi reprezentativním výběrem přírodovědných publikací – v Kororu jsme kromě tohoto místa narazili na jediné další knihkupectví, které mělo ale zcela jiný sortiment. Odnesli jsme si odtud dvě základní publikace o zdejší flóře, které nám posléze největší měrou přispěly k botanické orientaci po celou dobu pobytu v zemi.

Palau, Koror, Belau National Museum

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, 19. 1. 2018.