Čeleď: Pandanaceae R. Br. – pandánovité
Pandanus multispicatus
Rozšíření: Jeden ze čtyř endemických druhů pandánů na Seychelských ostrovech, od nichž je evolučně nejvzdálenější a vzhledem nejméně podobný. Je znám ze žulových ostrovů tzv. vnitřní skupiny, vyskytuje se na ostrovech Mahé, Praslin, Silhouette, La Digue, Curieuse a Frégate. Pandány jsou rostliny tropů Starého světa, je jich kolem 600 druhů.
Pandanus multispicatus
Ekologie: Roste na bochníkovitých skalnatých žulových výchozech (glacis), v širokém výškovém rozpětí od hladiny moře až do nadmořských výšek kolem 500 m. Je to konkurenčně slabý druh, provází velmi mělké, málo výživné a vysýchavé půdy na extrémně tvrdém, obtížně zvětrávajícím podkladu s druhově chudou vegetací. Klima je horké, s dostatkem srážek v průběhu roku, avšak podmínky na stanovišti znamenají těžký hydrický stres. Na podélných puklinách skalního podloží tento pandán často vytváří neprostupné houštiny. V příznivějších podmínkách hlubších půd ustupuje vyšším a vzrůstnějším dřevinám, v současné době také zavlečeným invazním druhům.
Pandanus multispicatus
Pandanus multispicatus
Popis: Dvoudomá rostlina vzhledu keřů nebo malých stromků, dorůstající výšky nejvýše 4 m. Kmen bývá vyvinutý pouze u některých jedinců, v tom případě vytváří kuželovitou korunu, jedinci keřového vzrůstu tvoří nepravidelně hustě rozvětvené polykormony. Adventivní kořeny na bázi kmenů jsou krátké, často rostou horizontálně. Listy jsou spirálovitě uspořádané na koncích větví, mečovité, až 1,7 m dlouhé, živě zelené, na okraji a na střední žilce hustě bíle ostnité, ostny někdy s černými špičkami. Květy jsou jednopohlavné, nahé. Samčí květenství jsou bělavá, podepřená listeny. Samičí květenství je rozvětvené (viz druhové jméno!), vytváří hustý, v obrysu podlouhlý a na bázi laločnatý útvar složený z 6–8 hustých klasů, nese až 400 květů. Zralá plodenství poněkud připomínají palice kukuřice, jsou přímá, plody jsou v plné zralosti až oranžové, na vrcholu oblé, jen s tmavší tečkou.
Od ostatních pandánů na Seychelách (domácích i zavlečených) se liší kompaktním keřovým habitem, jemuž se poněkud vymykají jen v početných populacích řídce vtroušení stromkoví jedinci, neobvykle uspořádaným laločnatým přímým plodenstvím a drobnými oblými plody, které na vrcholu postrádají mnohoúhelníkovitou strukturu.
Pandanus multispicatus
Pandanus multispicatus
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, ve dnech 4. a 9. 2. 2011 (Seychely: ostrov Mahé, glacis Copolia; ostrov Praslin, glacis Noir).