Syn.: Papaver albiflorum subsp. austromoravicum Kubát, Papaver dubium var. albiflorum Boiss., Papaver dubium subsp. albiflorum (Boiss.) Dostál
Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité
Papaver maculosum austromoravicum
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Ukrajina. V rámci druhu se rozlišují dva poddruhy: Papaver maculosum subsp. maculosum a Papaver maculosum subsp. austromoravicum (syn.: Papaver dubium subsp. austromoravicum). Druhý uvedený poddruh mák bělokvětý jihomoravský /mak pochybný bielokvetý (na našich fotografiích) je rozšířen na Balkánském poloostrově, na sever zasahuje až do panonské oblasti Maďarska, Slovenska, Rakouska a jižní Moravy. U nás se tedy vyskytuje jen v nejjižnější části jižní Moravy, do Čech je snad jen výjimečně zavlékán. Na Slovensku je rozšířen především v jižní části země.
Ekologie: Roste v křovinatých lemech, na suchých stráních, při okrajích cest, na úhorech a vzácně i v akátových lesích, na půdách mělkých, kamenitých, v pásmu od nížin po pahorkatiny.
Popis: Jednoletá bylina, žlutooranžově mléčící (na rozdíl od nominátního poddruhu, jehož latex je bezbarvý až bílý), 20–60(–80) cm vysoká, lodyha přímá, jednoduchá nebo větvená, měkce chlupatá. Přízemní listy řapíkaté, jednoduše peřenosečné, střední a horní listy krátce řapíkaté, většinou jen spodní pár úkrojků 2krát peřenosečný. Korunní lístky bílé, často s fialovou skvrnou, prašníky hnědě fialové. Plodem je tobolka. Značně variabilní taxon vzrůstem, větvením lodyhy i obsahovými látkami.
Ohrožení a ochrana: Mák bělokvětý jihomoravský je řazen k silně ohroženým taxonům naší květeny (C2b), na Slovensku je hodnocen jako druh potenciálně ohrožený (NT).
Papaver maculosum subsp. austromoravicumPapaver maculosum subsp. austromoravicum
Papaver maculosum subsp. austromoravicumPapaver maculosum subsp. austromoravicum
Fotografováno dne 15. 5. 2005 (Pouzdřanská step).