Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité
Papaver paphium
Rozšíření: Endemit středomořského ostrova Kypr, vyskytuje se jen v pohoří Paphos Forest. Druh byl popsán teprve v roce 2011.
Ekologie: Roste na skalnatých stanovištích a v suti, ve světlých borových lesích (s Pinus brutia), v nadmořských výškách zhruba do 700 do 1100 m.
Papaver paphium
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 5,5–26 cm dlouhou, nevětvenou, řídce odstále chlupatou. Přízemní listy jsou řapíkaté, peřenosečné, s úkrojky kopinatými, na vrcholu tupými, lodyžní list je přisedlý. Korunní lístky jsou široce obvejčité, světle oranžové. Plodem je obvejcovitá tobolka.
Poznámka: Další podobné východomediteránní druhy Papaver postii a P. purpureomarginatum se odlišují v některých morfologických znacích. Nezanedbatelným rozdílem je však i počet chromosomů: Papaver paphium je diploidní (2n=14), zatímco P. purpureomarginatum tetraploidní (2n=28). Papaver postii je zase druhem vytrvalým nebo alespoň dvouletým, obvykle s větším počtem lodyh.
Papaver paphium
Papaver paphium
Papaver paphium
Papaver paphium
Fotografováno dne 28. 3. 2010 (Kypr, Paphos Forest). Za pomoc při identifikaci druhu srdečně děkuji Ralfu Handovi.