Zobrazit místo Papuanská provincie na větší mapě

Rozsáhlá provincie Malesijské oblasti Paleotropis zahrnuje nejen ostrov Novou Guineu, ale i menší přilehlé ostrovní skupiny, zeměpisně počítané do Asie (na západ a severozápad od hlavního ostrova: Aru, Misool, Salawati, Waigeo) i do Oceánie (na východ od něj: ostrovy Trobriandovy, D´Entrecasteauxovy, Louisiany). Ostrov Nová Guinea je extrémně členitý a v centrálních pohořích přesahuje nadmořskou výšku 5000 m; zde se vyskytují dokonce i malé ledovce. Geologie je velmi složitá, hlavní ostrov je kontinentálního původu a projevilo se na něm vrásnění v důsledku kontaktu australské a pacifické litosférické desky; okrajově je zde stále několik činných sopek. Klima je tropické, horké a vlhké, se zimním severozápadním monzunem a letním jihozápadním monzunem.
Papua

Papua

Vegetace je velmi pestrá. Značnou rozlohu zaujímají nížinné deštné pralesy, které jsou strukturně složité a druhově velmi bohaté, se zastoupením mnoha endemitů. Dřevinnou složku hlavní úrovně tvoří druhy rodů Alstonia (Apocynaceae), Terminalia (Combretaceae), Ficus (Moraceae), Canarium (Burseraceae), ale i nahosemenné dřeviny z rodu Agathis. V podúrovni je značné množství palem, a to i liánovitého vzrůstu (ratany), keřové patro osidlují např. škumpy (Rhus) z čeledi Anacardiaceae, zástupci čeledí Ericaceae, Araliaceae a dalších. Na bažinách jsou typické porosty pandánů (Pandanus), v nichž roste i ságová palma (Metroxylon sagu). Na jihovýchodě Nové Guineje v oblasti s výraznější periodou sucha se vyvinula i savana s několika druhy blahovičníků (Eucalyptus). Dvojkřídláčové lesy jsou naproti tomu druhově chudé, z čeledi Dipterocarpaceae sem zasahuje už jen 7 druhů. Na vápencích a ultrabazických horninách tvoří dominantu porostů přesličníky, zejména Casuarina papuana. Zvláštností je kontakt zástupců bukovitých, které zde reprezentuje především Castanopsis acuminatissima, a pabukovitých se 17 endemickými druhy rodu Nothofagus.
Papua

Papua

Především v nadmořských výškách nad 2400 se objevují porosty nahosemenných dřevin s druhy rodů Araucaria, Podocarpus, Phyllocladus a Dacrycarpus, v jejichž podrostu jsou stromové kapradiny z rodu Cyathea a četné keře z vřesovcovitých (Ericaceae). Specifické jsou zamechované horské porosty s myrtovitými (Myrtaceae). Nejvyšší polohy zaujímají lesy stromových kapradin, tvořící horní hranici lesa, nad ní jsou vřesovcovité křoviny s pěnišníky (Rhododendron) a borůvkami (Vaccinium), mezi nimi se daří i vrbovkám (Epilobium), mochnám (Potentilla irianensis) a kakostům (Geranium monticola).
Zdejší květena čítá asi 9000 druhů, z nichž je asi 8500 endemických, endemismus je vysoký i na rodové úrovni – endemických rodů je více než 30. Svou skladbou má zdejší flóra zřetelný vztah k flóře jihovýchodní Asie, jen asi 4 % rodů jsou původu australského. K australským, potažmo gondwanským elementům náleží většina nahosemenných, pabuky (Nothofagus), z Austrálie sem přesahují rody Eucalyptus a Casuarina. Naopak palmy, pandány, rostliny z čeledí dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), muškátovníkovitých (Myristicaceae) a řada dalších mají úzký vztah k tropům jihovýchodní Asie a řada horských prvků, např. trávy z rodů Danthonia a Deschampsia, patří k holarktickému elementu.

Z původních druhů tuto provincii na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Papua
Fotografovala Saša Ryvolová.