V roce 1552 založil vévoda Vicino Orsini „posvátný les“ – Sacro Bosco – plný gigantických nestvůr a podivných bytostí. Byl to protest tělesně postiženého (hrbatého), nešťastného člověka proti společnosti zakládající si na kráse a povrchnosti, která vykrystalizovala v přehnaně vyumělkovaných manýristických zahradách, například v zahradě nedaleké Villa Lante.
Parco dei Mostri
Stavba byla finančně i „politicky“ náročná, proto na stavbě nepracovali italští umělci, ale především Turci zajatí v bitvě u Lepanta. To se projevuje v některých jeho figurách. V motivech nalezneme kromě orientálních také řadu etruských vzorů – vázy a urny ve tvaru žaludů a borových šišek, sochy sirény.
Ačkoliv park byl původně koncipován jako výsměch manýrismu, pro typicky vykalkulovanou snahou o senzacechtivost i využití dobových architektonických principů se dnes paradoxně řadí k nejvýznamnějším manýristickým zahradám.
Parco dei Mostri
K nejznámějším sochám patří obří válečník trhající dřevorubce (Ercole e Caco), který byl zřejmě inspirován epickým dílem o ztraceném rozumu Orlando Furioso od Ludovica Ariosta. Z dalších soch je možné jmenovat želvu, pegasí fontánu, slona, draka. Z mytických postav je zde Furie, Echidna, Poseidon. Zajímavý je též „křivý domeček“ (La casa pendente), stavba se šikmými stěnami.
Parco dei MostriParco dei Mostri
Na louce nad lesem je chrám Tempio del Vignola, věnovaný předčasně zesnulé vévodově manželce, jediná stavba postavená konvenčně, bez snahy šokovat.
Parco dei Mostri
Po smrti vévody začal park pustnout a byl využíván jako pastvina. O obnovení parku se postarala až rodina Bettini začátkem 20. století. Sochy byly zajištěny a opraveny a byl vysázen park z běžných středomořských druhů dřevin – stálezelených dubů, Arbutus unedo, Laurus nobilis, Castanea sativa, Ficus carica, Sambucus nigra, Ostrya carpinifolia, Hedera helix a dalších.
Parco dei MostriParco dei Mostri
Park dnes již nikoho neděsí, ale jeho pohádkově snová surrealistická atmosféra inspirovala řadu umělců; miloval ho Salvador Dalí, který zde dokonce natočil film. Zahrada se nachází v blízkosti města Bomarzo, nedaleko Viterba ve středoitalské provincii Lazio.
Parco dei Mostri
Fotografie byly pořízeny dne 7. 6. 2009.