Syn.: Bartsia viscosa L., Lasiopera viscosa (L.) Hoffmanns. et Link, Eufragia viscosa (L.) Benth.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Parentucellia viscosa
Rozšíření: Druh je původní prakticky v celém Mediteránu, na Kanárských ostrovech, na východ zasahuje až do Íránu. Původnost nejistá na Azorských ostrovech. Zavlečen i do Británie, Irska a Severní i jižní části Jižní Ameriky. U nás se kdysi objevil u Chudenic u Klatov.
Ekologie: Světličník lepkavý s oblibou roste na vlhčích stanovištích, na vlhkých pastvinách, při okrajích příkopů, na prameništích i písčinách v blízkosti moře. Světličník kvete od dubna do června.
Parentucellia viscosa
Popis: Jednoletá poloparazitická rostlina, dorůstá výšky 10–70 cm. Celá rostlina je světle zelená, žláznatě chlupatá a lepkavá. Lodyha je přímá, nevětvená, listy jsou vstřícné, podlouhle kopinaté, tupě zubaté. Květenství je v řídkém listenatém hroznu. Květy jsou souměrné, kalich trubkovitý, koruna nálevkovitá, dvoupyská. Horní pysk je přilbovitý, dolní trojlaločný. Barva květů je světle žlutá, vzácně může být i bílá. Plodem je kyjovitá tobolka.
Parentucellia viscosaParentucellia viscosa
Parentucellia viscosa
Fotografováno v dubnu 2007 (Itálie, Tivoli, okraj olivového háje).