Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Parolinia glabriuscula
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na jediné lokalitě na ostrově Gran Canaria. Na Kanárských ostrovech se vyskytuje celkově sedm druhů tohoto rodu.
Ekologie: Roste velmi vzácně jen na jediné lokalitě na severovýchodě ostrova Gran Canaria (Caldera de Bandama), v nadmořské výšce 225–425 m, populace je nepočetná, odhaduje se zhruba na 240 exemplářů.
Popis: Keř, až 250 cm vysoký, bohatě větvený, větve tenké, listy čárkovitě kopinaté, jakoby nahloučené na konci větví, šedozelené, 2–6 cm dlouhé, mírně dužnaté, květenství 4–25květé, korunní lístky bílé až narůžovělé, kvete od listopadu do února, pak ještě od dubna do června. Plodem je 11–18 mm dlouhá šešule s nápadným dvouklaným přívěskem a vytrvalou čnělkou na konci, konce přívěsku jsou nerozštěpené (u jiných druhů rodu jsou rozštěpené ještě i konce přívěsku).
Ohrožení a ochrana: Vzhledem ke značné vzácnosti byl tento druh ve španělské Červené knize zařazen k taxonům kriticky ohroženým (CR).
Parolinia glabriusculaParolinia glabriuscula
Parolinia glabriuscula
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).