Syn.: Vitis inserta A. Kern., Ampelopsis inserta A. Kern., Parthenocissus quinquefolia auct. p. p., Ampelopsis quinquefolia var. vitacea Knerr, Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc.
Čeleď: Vitaceae Juss. – révovité
Parthenocissus inserta
Rozšíření: Původní v Severní Americe – od kanadských provincií Ontario a Quebec na severu až po Arizonu a Texas na jihu. Zavlečen do mnoha oblastí světa (včetně střední Evropy), u nás zplaňuje zhruba od začátku 20. století, především v okolí větších měst – invazivní druh.
Ekologie: Ve své domovině roste v křovinách, lesních lemech (dubiny) a světlinách, v lužních lesích, zplaňuje v blízkosti lidských sídel a zahrad, podél plotů, kolem cest a železničních tratí, na rumištích a skládkách. V okolí botanicky hodnotných lokalit (především v blízkosti lužních lesů) by měl být tento druh likvidován, v zástavbě a na ruderálních stanovištích je možno jej tolerovat.
Parthenocissus inserta
Popis: Popínavá dřevitá liána, 15–20(–30) m dlouhá, listy řapíkaté, dlanitě složené, 5četné, lístky podlouhle vejčité, na okraji hrubě zubaté, zašpičatělé, zelené, na podzim výrazně barví do červena, úponky se 3–5 rameny bez přísavných destiček, květy ve vrcholících 3–8 cm dlouhých, jsou drobné, žlutavě zelené, vykvétají v červnu až červenci. Plodem je modročerná, obvykle ojíněná bobule.
Záměny: Tento druh bývá velmi často zaměňován s přísavníkem pětilistým (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), který je však u nás mnohem méně častý. Oba druhy se od sebe odlišují úponky, mladými větvemi, pupeny a plody. Přísavník popínavý má úponky s 3–5 rameny bez přísavných destiček, mladé větve a pupeny jsou zelené, plody ojíněné. Přísavník popínavý tedy nedokáže šplhat po zdech bez opory, ke konstrukci je potřeba ho hlavně v mládí vyvazovat. Naproti tomu přísavník pětilistý má úponky s 5–8 rameny s přísavnými destičkami, mladé větve a pupeny jsou načervenalé, plody neojíněné.
Poznámka: Americká botanická literatura preferuje pro tento druh vědecké jméno Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc.
Parthenocissus inserta
Parthenocissus inserta
Fotografováno v září 2004 (Brno) a srpnu 2009 (Praha).