Přírodní památka Pastvina u Přešťovic, která byla vyhlášena v roce 1985 na ploše 1,3 ha, se nachází asi 2 km východně od Strakonic, nedaleko od výpadovky na Prahu. Jedná se o vcelku nenápadné území s cennými suchomilnými trávníky a s neméně cennými plochami s nezapojeným rostlinstvem. Výskyt vzácných druhů rostlin je podmíněn vápencovým podložím, cenné plochy jsou tvořeny jednak bývalou pastvinou a jednak těmi částmi opuštěných vápencových lůmků, jež nezarostly dřevinami.
Pastvina u Přešťovic
Snad nejdůležitějším druhem je vzácný pelyněk metlatý (Artemisia scoparia), v rámci záchranného programu sem bylo přesazeno také několik rostlin hořce křížatého (Gentiana cruciata), jimž se zde daří dobře.
Pastvina u Přešťovic
Významný je výskyt jednoletých druhů, pravidelně je nalézána lnička drobnoplodá (Camelina microcarpa), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), ze vzácnějších druhů ožanka hroznatá (Teucrium botrys), konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), vrabečnice roční (Thymelaea passerina), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), z uváděných druhů to jsou i šklebivec přímý (Misopates orontium), zběhovec trojklanný (Ajuga chamaepitys) či pryšec drobný (Euphorbia exigua).
Pastvina u Přešťovic
Z běžných druhů zde najdeme válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum), bojínek tuhý (Phleum phleoides), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), jahodník trávnici (Fragaria viridis), chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), chrpu latnatou (C. stoebe), diviznu knotovkovou (Verbascum lychnitis), krvavec menší (Sanguisorba minor), pamětník rolní (Acinos arvensis), mateřídoušku vejčitou (Thymus pulegioides), pelyněk pravý (Artemisia absinthium), turan pozdní (Erigeron muralis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), pupavu obecnou (Carlina vulgaris), čičorku pestrou (Securigera varia), hadinec obecný (Echium vulgare), len počistivý (Linum catharticum), mochnu jarní (Potentilla tabernaemontani), svízel siřišťový (Galium verum), starček přímětník (Senecio jacobaea), ze vzácnějších druhů voskovku menší (Cerinthe minor) nebo černýš rolní (Melampyrum arvense). Několik ploch zde vytváří nebezpečná třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Z dřevin zde rostou například zjevně vysazená borovice lesní (Pinus sylvestris), dále trnka (Prunus spinosa), svída krvavá (Cornus sanguinea) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Pastvina u Přešťovic
Z výše položených míst se nabízejí pěkné výhledy do okolní krajiny.
Pastvina u Přešťovic
Fotografováno dne 27. 8. 2016.