Na pravém břehu řeky Dyje, pod silnicí z Lednice do Podivína se nalézá soustava mokřadů, kanálů a tůní vyhlášená v roce 1990 jako chráněné území Pastvisko u Lednice (mapa). Výměra činí 30 ha a hlavním předmětem ochrany jsou vzácní živočichové vázaní na mokřady, ať už jde o bezobratlé (měkkýše, pavouky, hmyz) nebo obratlovce, především ptáky, kteří zde hnízdí nebo sem zalétají za potravou. Na území je zakázán vstup, ostatně mokřady jsou obvykle přístupné jen obtížně, pro pozorování plachých ptáků zde byla zřízena pozorovatelna, dnes již silně zvetšelá. Ptáků zde lze spatřit opravdu hodně, potvrdit můžeme vlhy, volavky a vodouše, ale rostou zde i některé zajímavé rostliny.
Pastvisko u Lednice
Přehlédnou nelze rákos obecný (Phragmites australis), ostřici pobřežní (Carex riparia), orobince (Typha spp.), lilek potměchuť (Solanum dulcamara) nebo šťovík koňský (Rumex hydrolapathum). Na vysychajících dnech roste hojně šáchor hnědý (Cyperus fuscus), ale také třeba jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum). Z tůní je uváděna žebratka bahenní (Hottonia palustris), z porostů vrb pak bledule letní (Leucojum aestivum).
Pastvisko u Lednice
Snad ještě zajímavější rostliny lze spatřit na mokřadech a ladech již mimo chráněné území. Na podmáčených místech rostou z běžných druhů např. šťovíky (Rumex spp.), oman britský (Inula britannica), zblochan vodní (Glaceria maxima), dvojzubec trojdílný (Bidens tripartita), bahnička bahenní (Eleocharis palustris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), pcháč šedý (Cirsium canum), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), čistec bahenní (Stachys palustris), ostřice liščí (Carex vulpina), jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa), kalužník šruchový (Peplis portula), žabník kopinatý (Alisma lanceolatum).
Pastvisko u Lednice
Ze vzácnějších druhů lze nalézt šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), ostřici Otrubovu (Carex otrubae), kyprej prutnatý (Lythrum virgatum), karbinec statný (Lycopus exaltatus) nebo konitrud lékařský (Gratiola officinalis).
Pastvisko u Lednice
Na ladách rostou běžné druhy, jako je ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), mochna husí (Potentilla anserina), čekanka obecná (Cichorium intybus), vratič obecný (Tanacetum vulgare), mrkev obecná (Daucus carota), pcháč oset (Cirsium arvense), ale i druhy vzácnější, jako je štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), koromáč olešníkový (Silaum silaus), divizna švábovitá (Verbascum blattaria) a dokonce sítina tmavá (Juncus atratus).
Pastvisko u Lednice
Fotografováno dne 19. 8. 2012.