Zobrazit místo Patagonská provincie na větší mapě

Na samotném jižním cípu Jižní Ameriky jsou v rámci Chilsko-patagonské oblasti vymezeny dvě provincie: Magellanská a Patagonská.

Patagonie

Patagonská provincie leží na východ od hřebene And a lze k ní započítat i severovýchod Ohňové země. Zatímco Magellánská provincie je extrémně vlhká a chladná, Patagonská je sice rovněž chladná, ale leží zase v extrémním srážkovém stínu.

Patagonie

Patagonská provincie postrádá lesy a její vegetační kryt má charakter křovinatých porostů nebo stepi, místy se projevuje i zasolení.

Patagonie

Flóra není příliš bohatá, ale najdeme zde několik endemických rodů a z provincie Pampy sem zasahuje i jedna endemická monotypická čeleď (Halophytaceae) a několik druhů kaktusů. Kromě trav (Poaceae) zde mají velmi významné zastoupení bylinné i keřové bobovité (Fabaceae), zejména rod Adesmia. Mezi keři dominují zástupci hvězdnicovitých (Asteraceae), ale např. i sporýšovitých (Verbenaceae).

Patagonie

Souhrnné články o vybraných územích této oblasti:

Databáze webu BOTANY.cz obsahuje tyto původní druhy rostlin Patagonské provincie:

Sousedící floristické provincie:

Patagonie

Fotografovali Jindřiška Vančurová a Petr Daubner.