Syn.: Goethea strictiflora Hook.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité

Pavonia strictiflora

Rozšíření: Endemit východní Brazílie, vyskytuje se snad pouze ve státě Bahia (Mata Atlântica). Od poloviny 19. století se pěstuje v kultuře, v botanických sbírkách je zastoupen poměrně často.

Ekologie: Ve své domovině se objevuje zřejmě v pobřežních stálezelených lesích.

Popis: Keř s větvemi lysými a listy střídavými, řapíkatými, kopinatými až vejčitými, až 23 cm dlouhými a asi 10 cm širokými, na bázi klínovitými, téměř celokrajnými až chobotnatě zubatými, na vrcholu špičatými až zašpičatělými, lysými, po každé polovině listu s 5–7 vedlejšími žilkami; palisty jsou čárkovité. Květy vyrůstají ve zdánlivých svazečcích v úžlabí listů, květní stopky jsou 4–10 mm dlouhé, vzpřímené; jednotlivé květy jsou podepřeny 3–4 výraznými listeny, které jsou široce vejčité, 15–20 mm dlouhé a 10–15 mm široké, bělavé, výrazně červeně naběhlé, skoro lysé; kalich je 5četný, jen 10–13 mm dlouhý, řídce hvězdovitě chlupatý, jeho cípy jsou vejčité, korunní lístky jsou kratší nebo zhruba stejně dlouhé jako kalich; tyčinkový sloupek je z koruny vyniklý, lysý, svou délkou přesahuje i listeny, nitky tyčinek jsou 4–5 mm dlouhé.

Záměny: Tento druh je nezřídka pěstován i v evropských botanických zahradách, přičemž často bývá označován jako Pavonia cauliflora (syn. Goethea cauliflora) – pěknou ilustraci zde představovaného druhu přitom představil světu William Jackson Hooker už v roce 1852 (Curtis’s Botanical Magazine), na tuto ilustraci odkazuje i revize rodu z roku 1999 (Flora Neotropica, vol. 76, 1999). Květní stopky druhu Pavonia cauliflora jsou delší (10–20 mm) a často nicí. Navíc květy druhu P. cauliflora vyrůstají údajně povětšinou jednotlivě nebo v párech, rozdíly jsou patrné též na palistech a snad i na listech.

Poznámka: Dříve býval tento druh řazen k rodu Goethea, který vzdával poctu významnému německému básníkovi Johannu Wolfgangu Goethovi (1749–1832). Odkaz na umělce dnes zůstal zachován alespoň v označení podrodu Pavonia subg. Goetheoides, ke kterému je řazeno zhruba 25 druhů z atlantického pobřeží Brazílie, včetně druhu Pavonia strictiflora.

Pavonia strictifloraPavonia strictiflora
Pavonia strictifloraPavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora
Pavonia strictiflora

Fotografováno ve dnech 26. 7. 2014 (Česko, Botanická zahrada Teplice) a 26. 7. 2018 (Německo, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).