Syn.: Pedicularis exaltata Besser, nom. nud., Pedicularis foliosa var. exaltata Bess. ex Benth., Pedicularis hacquetii subsp. exaltata (Bess. ex Bunge) Klášterský, Pedicularis transsilvanica Schur
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Pedicularis exaltata

Pedicularis exaltata

Rozšíření: Všivec statný je rozšířen ve východní Evropě s centrem výskytu v Rumunsku (Jižní a Východní Karpaty, Sedmihradsko). Dále se vyskytuje na několika izolovaných lokalitách v Bělorusku a Ukrajině. U nás roste na jediné lokalitě na Moravě v Bílých Karpatech (NPR Porážky), kde zároveň dosahuje nejzápadnějšího výskytu v rámci celkového rozšíření. Na Slovensku druh neroste.

Ekologie: Všivec statný vyhledává vlhčí louky s těžšími, na živiny bohatými půdami a s vyšší hladinou spodní vody. Kvete od června do července.

Popis: Statná poloparazitická bylina dorůstající 100–150 cm výšky. Přímá lodyha je rýhovaná a dosti hustě olistěná. Listy jsou 10–40 cm dlouhé, čepel v obrysu kopinatá až úzce vejčitá, 1–2krát peřenosečná až peřenodílná, s pilovitými úkrojky, dolní listy řapíkaté, 2krát peřenosečné až peřenodílné, horní krátce řapíkaté až přisedlé, peřenosečné až peřenodílné. Květenstvím je 30–50 cm dlouhý k vrcholu se zužující hrozen s četnými listeny delšími než květy. Široký trubkovitý kalich je nepravidelně 5cípý. Krémově žlutá koruna je 20–28 mm dlouhá, horní pysk 6–8 mm dlouhý a 3–3,5 mm široký, celokrajný, dolní pysk je pravidelně 3laločný, stejně dlouhý jako horní. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: V ČR roste na jediné izolované lokalitě, čímž se zvyšuje riziko ohrožení. Proto patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1).

Pedicularis exaltataPedicularis exaltata

Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Česko, Morava, Bílé Karpaty, NPR Porážky).