Syn.: Pedicularis euphrasioides Stephan ex Willd.
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis labradorica
Rozšírenie: Cirkumpolárny druh rozšírený od Aljašky, cez severnú Kanadu a kanadské arktické ostrovy do Grónska. Je známy tiež z arktickej časti Ázie, jej východnej časti a rastie aj na priľahlých ostrovoch.
Ekológia: Vyskytuje sa v kríčkovitej tundre s dominanciou druhu Betula nana, na oligotrofných pôdach, v suchých travinno-bylinných porastoch na svahoch s dobrými odtokovými pomermi, tiež však na rašeliniskách, najmä v južnej časti areálu.
Pedicularis labradorica
Opis: Trváca rastlina vysoká (8–)9–25(–35) cm. Byľ jednoduchá, alebo častejšie rozvetvená, vzpriamená, riedko aj hustejšie chlpatá, zelená alebo červenkastá. Prízemné listy v riedkej listovej ružici, v obryse čiarkovito podlhovasté, stopkaté, perovito dielne, rozdelené na 11–32 vrúbkovaných segmentov, 1,5 mm dlhých a 1–2,5 mm širokých. Byľové listy kopijovité, sediace, (15–)20–60 mm dlhé a 6–13 mm široké, protistojné, lysé alebo krátko chlpaté, na žilách plstnaté. Kvetný strapec hustý, kompaktný, počas kvitnutia sa nepredlžuje. Kalich 4–7 mm dlhý, zelený, niekedy fialovkasto nabehnutý, lysý, koruna dvojpyská, žltá, dlhšia ako kalich, horný pysk prilbovitý, červenkasto sfarbený, 15–18 mm dlhý, dolný s dvomi malými zubmi, peľnice fialové, do 2,5 mm dlhé. Plod je široko vajcovitá, zreteľné sploštená, lysá tobolka. Kvitne od júna do júla.
Pedicularis labradoricaPedicularis labradorica
Pedicularis labradorica
Poznámka: Druh je značne premenlivý, čo je spôsobené aj rozmanitosťou biotopov, v ktorých sa vyskytuje – od suchých svahov až po rašeliniská.
Pedicularis labradorica
Foto: 2. a 3. 7. 2010 (Grónsko, Qaarsorsuaq).