Syn.: Pedicularis versicolor Wahlenb. – všivec různobarvý
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis oederi
Rozšíření: Cirkumpolární kontinentální druh arktické zóny, v Evropě rozšířený v subalpínském až niválním stupni středoevropských pohoří. V ČR je nepůvodní, na Slovensku se vyskytuje v Chočských vrchoch, Západných, Belianskych, Vysokých a Nízkych Tatrách.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou vlhčí travnaté hole a skalní štěrbiny. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina, 5–20 cm vysoká; lodyha přímá, dole lysá, nahoře roztroušeně chlupatá. Listy v přízemní růžici, lodyžní střídavé, řídké, všechny čárkovitě podlouhlé, peřenodílné s vejčitými, vroubkovanými úkrojky, lysé. Květní klas hustý, za plodu prodloužený, vroubkované listeny kratší než květy. Kalich zvonkovitý, roztroušeně chlupatý, 5zubý, koruna 12-20 mm dlouhá, sírově žlutá, horní pysk zahnutý, s červenou špičkou, dolní skloněný. Tobolky vejčité se šikmým zobánkem.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je tento všivec z hlediska ohrožení zařazen mezi druhy méně dotčené, je zde chráněn také zákonem (LC/§).
Pedicularis oederiPedicularis oederi
Fotografováno dne 19. 7. 2006 (Slovensko, Vysoké Tatry, Veľké Hincovo pleso a okolí, 1944 m n. m.).