Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Pedicularis palustris

Rozšíření: Všivec bahenní je rozšířen po celém území Evropy a zasahuje i do Asie, do oblasti Mongolska a Číny. Objevuje se také na východním pobřeží Severní Ameriky. U nás převážně ve středních polohách, někdy i v teplých nížinách a hraničních pohořích západní části Čech a na Českomoravské vrchovině. Kromě nominátního poddruhu (na našich fotografiích) byl nedávno v severních Čechách zaznamenán i severský poddruh všivec pravý pozdní (Pedicularis palustris subsp. opsiantha).

Ekologie: Tento všivec roste v půdách bohatých na živiny a s vysokou hladinou podzemní vody. Najdeme jej na rašelinných a slatinných loukách, okrajích rašelinišť nebo okrajích oligotrofních rybníků. Kvete během června a července.

Popis: Nápadná dvouletá i víceletá poloparazitická rostlina s přímou lodyhou až 60 cm vysokou. Lodyha je odstále větvená a má slabě červeně zbarvené peřenosečné listy. Květenstvím je hrozen, červenofialový květ s nafouklým kalichem. Dolní korunní pysk je brvitý a stejně dlouhý jako horní. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Jeho rozšíření bylo dříve daleko vyšší, ale vzhledem k jeho náchylnosti na změnu vodního režimu je to dnes silně ustupující druh vyžadující pozornost. Proto patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (nominátní poddruh v kategorii C1t, subsp. opsiantha v kategorii C1r), v kategorii silně ohrožených je chráněn zákonem (§2).

Pedicularis palustrisPedicularis palustris
Pedicularis palustrisPedicularis palustris

Fotografováno dne 10.6. 2004 (Česko, Čechy, Slavkovský les, Mokřady pod Vlčkem).