Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Systematické zařazení: Pedicularis ser. Pumiliones
Pedicularis przewalskii
Rozšíření: Endemit Číny vyskytující se v oblasti od jihovýchodního Tibetu přes severozápadní Jün-nan a západní S’-čchuan až po jih provincie Kan-su. Druh je morfologicky poměrně variabilní, v areálu se rozlišuje několik poddruhů: řídce chlupatý nominátní najdeme na alpínských loukách jihu čínské provincie Kan-su, ve východním Čching-chaji, západním S’-čchuanu a na jihu Tibetu; hustější odění mají poddruhy P. p. subsp. australis (jihovýchodní Tibet a severozápadní Jün-nan), subsp. hirsuta (severozápadní Jün-nan, tento poddruh je zachycen na našich snímcích) a subsp. microphyton (západní S’-čchuan a jihovýchodní Tibet).
Ekologie: Roste na alpínských loukách, v nadmořských výškách od 4000 až do 5300 m. Kvete od června do července.
Pedicularis przewalskii
Popis: Vytrvalá bylina, 6–12 cm vysoká, bezlodyžná nebo s lodyhami po 1–3, velmi krátkými, jen 1–2 cm dlouhými. Přízemní listy mají řapík 1–25 mm dlouhý, lysý, čepel je v obrysu úzce kopinatá, 15–40 mm dlouhá a 1,5–8 mm široká, lysá nebo chlupatá, někdy i žláznatá, peřenosečná, s 9–30 páry úkrojků, které jsou vroubkované až zubaté. Květenství je hroznovité, 3 nebo i více než 20květé; kalich je asi 11 mm dlouhý, do 2/5 dělený, cípy jsou 2, 3 nebo je jich až 5, jsou nestejné, brvité; koruna je purpurově červená nebo i nažloutlá či bělavá s purpurovým zobánkem, trubka je 30–35 mm dlouhá, chlupatá, přilba do pravého úhlu zahnutá, zobánek je rovný, štíhlý, 5–6 mm dlouhý, rozštěpený do dvou čárkovitých laloků, spodní pysk je 2–5laločný, prostřední lalok je zaokrouhlený nebo vykrojený, nitky tyčinek jsou chlupaté. Plodem je elipsoidní tobolka.
Pedicularis przewalskii
Pedicularis przewalskii
Pedicularis przewalskii
Fotografováno v létě 1992 (Čína, Jün-nan, okolí obce Dêqên, 4550 m n. m.) a 1996 (Čína, Tibet, Wangda).