Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis recutita
Rozšíření: Endemit Alp, roste ve Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a Slovinsku.
Ekologie: Provází vysokobylinné nivy, prameniště, křoviny olše zelené a alpínské trávníky nad horní hranicí lesa, převážně na jílovitých půdách na nevápencových, ale bázemi i živinami bohatých podkladech, v nadmořských výškách 1100–2200 m.
Pedicularis recutita
Popis: Poloparazitické rostliny 20–50 cm vysoké, stonky mají pravidelně olistěné peřenosečnými listy. Květenství tvoří koncový hrozen sytě hnědočervených až tmavočervených květů, nejspodnější listeny jsou zpeřené, někdy načervenalé. Kalich je smáčknutý, téměř pravidelně pětizubý, brvitý, koruna je 10–15 mm dlouhá, horní pysk je téměř rovný a postrádá odsazené zobákovité prodloužení. Plodem je tobolka.
Záměny: Velmi charakteristický druh všivce, lišící se od ostatních alpských druhů neobvyklou barvou květů.
Ohrožení a ochrana: Chráněným druhem je ve Francii.
Pedicularis recutita
Pedicularis recutitaPedicularis recutita
Fotografováno dne 5. 7. 2006 (Rakousko, Korutany: Fragant, údolí potoka Schoberbach).