Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis rostratospicata
Rozšíření: Hory jižní a střední Evropy, rozlišují se zde dva poddruhy – P. r. subsp. rostratospicata se vyskytuje ve Východních Alpách a Východních Karpatech; P. r. subsp. helvetica (na našich snímcích) v Západních Alpách, areál zasahuje až do Tyrolska.
Ekologie: Roste na kamenitých horských loukách a pastvinách, na bazickém podkladu, v subalpínském a alpínském pásmu (až do výšky 2 700 m n. m.).
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, červeně naběhlá, listy řapíkaté, střídavé, v obrysu kopinaté, peřenosečné, hrubě zubaté, květenství klasnaté, nápadně dlouhé, kalich 5cípý, hustě chlupatý, koruna 11–16 mm dlouhá, růžová až načervenalá, dvoupyská, horní pysk přilbovitý, zúžený v zobánek, dolní pysk 3laločný. Kvete od června do srpna, plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Oba poddruhy jsou v Itálii chráněny zákonem.
Pedicularis rostratospicataPedicularis rostratospicata
Pedicularis rostratospicataPedicularis rostratospicata
Fotografováno dne 22. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, Colle della Lombarda).