Syn.: Pedicularis bona-herba Gand., Pedicularis carpetana Pau, Pedicularis comosa subsp. schizocalyx (Lange) M. Laínz, Pedicularis comosa var. schizocalyx Lange in Willk. et Lange, Pedicularis perez-bustamantitis Guinea, Pedicularis schizocalyx (Lange) Rothm.
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pedicularis schizocalyx
Rozšíření: Vyskytuje se v západní a centrální části Pyrenejského poloostrova.
Ekologie: Roste na trávnících a pastvinách v horských a podhorských oblastech, v nadmořských výškách od 600 do 1800(–2300) m.
Pedicularis schizocalyx
Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina s přímou až vystoupavou lodyhou 10–50(–60) cm vysokou, žlábkovanou, řídce až hustě chlupatou. Řapíkaté listy jsou 10–25(–35) dlouhé a 1,5–3(–5 cm) široké, v obrysu eliptické nebo obkopinaté, 1–2krát peřenosečné a roztroušeně chlupaté, na rubu hlavně podél žilek téměř hladké. Úkrojky 1. řádu jsou obkopinaté, segmenty 2. řádu 1–2(–3) mm široké, na okraji vroubkované nebo zubaté. Květní klas je 8(10–30)květý, kalich 12–16 × 3–6(–8) mm, zvonkovitý, zelený nebo purpurově naběhlý, ± hustě chlupatý, kališní cípy 2–6 × 2–2,5 mm, kopinaté, celokrajné, vroubkované nebo zubaté, někdy s chrupavčitou špičkou. Koruna je 25–30(–35) mm dlouhá, sytě žlutá, trubka 15 × 5 mm dlouhá, cylindrická, horní pysk 12–15 × 4–5 mm, krátce zobánkatý, s horní částí zakončenou dvěma zoubky až 1,5 mm dlouhými, dolní pysk 10–14 × 12 mm, s eliptickými laloky, z nichž 2 postranní jsou větší než centrální lalok. Rostlina vykvétá v březnu až červenci. Plodem je tobolka.
Poznámka: Patří do příbuzenského okruhu druhu Pedicularis comosa.
Pedicularis schizocalyxPedicularis schizocalyx
Pedicularis schizocalyx
Fotografovali Eva a Karel Rencovi, dne 16. 5. 2011 (Španělsko, oblast Requejada v podhůří Picos de Europa).