Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Pedicularis sudetica

Rozšíření: U nás se vyskytuje jen v Krkonoších, a to pouze v nominátním poddruhu Pedicularis sudetica subsp. sudetica, který je dokonce krkonošským endemitem. Na české straně Krkonoš se v současnosti vyskytuje na 15 lokalitách, několik lokalit je i na polské straně. Ostatní poddruhy, lišící se především některými znaky na listech a koruně, rostou v arktickém a subarktickém pásu Severní Ameriky, Sibiře, v evropské části Ruska a ve Skandinávii.

Ekologie: Roste převážně na mechových rašelinných prameništích, rašeliništích a slatiništích, na mokvavých skalách nad hranicí lesa, výhradně na kyselých podkladech. Rostliny mají výrazně klonální charakter, rozmnožují se především větvením oddenků, jejichž oddělené části se mohou i částečně šířit vlivem proudění vody, například při tání sněhu. Druh kvete od června do srpna.

Pedicularis sudetica

Popis: Vytrvalé byliny s krátkým horizontálním oddenkem, obvykle s jedinou květonosnou lodyhou. Lodyha je přímá, 10–25 cm vysoká, jen na bázi krátce vystoupavá, oblá, lysá nebo jen pod květenstvím pýřitá, neolistěná nebo s jedním až dvěma vzpřímenými listy. Listy nahloučené ve volné přízemní růžici, dlouze řapíkaté, lysé, čepel v obrysu kopinatá, 3–5 cm dlouhá, peřenosečná, s ostrou bílou špičkou. Květenstvím je hustý koncový hrozen, nejdolejší listeny podobné lodyžním listům, delší než květy, střední a horní listeny kratší než květy, s čepelí jednoduchou, hustě dlouze vlnatou. Dolní květy kratičce stopkaté, horní přisedlé. Kalich úzce zvonkovitý, vlnatě chlupatý, nepravidelně pěticípý. Koruna 17–20 mm dlouhá, růžová až červenofialová, korunní trubka kratší než kališní cípy, horní pysk výrazně přilbovitý, tmavěji zbarvený, dolní pysk kratší než horní, trojlaločný. Nitky všech tyčinek lysé, čnělka vyniklá z koruny. Tobolky zploštěle vejcovité, dvakrát delší než vytrvávající kalich.

Hostitel: Tak, jak je pro zástupce celé čeledi typické, i všivec krkonošský je hemiparazitickým druhem, hostitelskými druhy jsou nejrůznější zástupci horských cévnatých rostlin. Spojení bylo prokázáno například u vratičky měsíční (Botrychium lunaria), ostřice Bigelowovy (Carex bigelowii) a řady dalších druhů, převážně trav.

Pedicularis sudeticaPedicularis sudetica
Pedicularis sudeticaPedicularis sudetica

Ohrožení a ochrana: V ČR je všivec krkonošský zařazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1r), ve stejné kategorii chráněn zákonem (§1), chráněn je i v sousedním Polsku. Podléhá rovněž ochraně podle tzv. Bernské úmluvy, je také uveden v příloze II. ve Směrnicích Rady evropských společenství 92/43/EEC/1992 (je jedním z prioritních druhů v soustavě Natura 2000), je uveden i v celosvětovém červeném seznamu. Naše lokality mohou být přímo ohroženy narůstajícím turismem a lyžováním na nízké sněhové pokrývce v lokalitách poblíž turistických cest. Druh je ohrožen jakoukoli změnou půdních, hydrologických, klimatických nebo vegetačních podmínek. Ve srovnání s herbářovými doklady a historickými údaji se počet lokalit výrazně zmenšil, počet jedinců však mírně roste.

Pedicularis sudetica

Fotografováno dne 14. 7. 2009 (Česko, Čechy, ve východní části Krkonoš).