Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Pedicularis sylvatica

Rozšíření: Centrum rozšíření tohoto všivce je v západní polovině Evropy, za pomyslnou severojižní hranicí probíhající přibližně Českou republikou se vyskytuje pouze ojediněle v některých východoevropských zemích. Na Slovensku roste pod Pieninami a na Oravě.

Ekologie: Roste od nížin po horské polohy, na krátkostébelných vlhkých loukách a pastvinách, často rašelinných, především na kyselých půdách. Při zarůstání biotopů vysokostébelnou vegetací ustupuje, stejně tak jako na vysušovaných stanovištích. Vzhledem k citlivosti na tyto stanovištní faktory je často ustupujícím druhem. Kvete května do června.

Popis: Dvouletá, vzácně až vytrvalá rostlina s přímou hlavní lodyhou do 20 cm vysokou a od báze větvenou, tyto četné postranní větve jsou vystoupavé. Řapíkaté listy mají peřenosečnou čepel a jsou dlouhé 1,5–2,5 cm. Hroznovité květenství zaujímá někdy až 1/2 délky hlavní lodyhy a v menší míře je i na postranních větvích. Červený až růžový květ má nafouklý dvoupyský kalich, lysý dolní korunní pysk, který je kratší než horní.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§2). Na Slovensku je řazen k druhům zranitelným, i zde je chráněn zákonem (VU/§).

Pedicularis sylvaticaPedicularis sylvatica
Pedicularis sylvaticaPedicularis sylvatica

Fotografováno 25.6. 2004 (Česko, Krušné hory, Přebuz).