Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité
Systematické zařazení: Pedicularis serie Wilsoniae H. L. Li
Pedicularis wilsonii
Rozšíření: Nedostatečně známé. Zřejmě se vyskytuje jen ve vysokých horách jihozápadní části čínské provincie S’-čchuan (v okresech Mien-ning, pravděpodobně Kchang-ting, případně Ťiou-lung nebo Mu-li).
Ekologie: Preference druhu nejsou v literatuře uvedeny. Fotografované rostliny byly nalezeny na travnatém svahu s východní expozicí mezi subalpínskou vegetací s řídkými, nízce keřovitými pěnišníky (Rhododendron) ve výšce 4000 m, přes 400 m nad lesní zónou tvořenou jedlí z agregátu Abies delavayi.
Pedicularis wilsonii
Popis: Vytrvalá bylina asi do 10 cm výšky s několika úzce vřetenovitými kořeny, na bázi rozvětvená do dvou až tří krátkých lodyh nebo jednolodyžná, řídce brvitě chloupkatá. Listy přízemní nebo lodyžní, v principu střídavé, celkově v malém počtu, asi až 10 cm dlouhé, s řapíkem v délce poloviny čepele nebo delším, přecházejícím do silné, vespod čepele nápadně vystouplé, brvité střední žilky; čepel peřenodílná, v obrysu obkopinatá, s 10–18 páry vejčitých, dvakrát zoubkatě vroubkovaných segmentů, na ploše oboustranně lysá. Květy relativně velké v malém počtu (4–10), jednotlivě na 1–2,5 cm dlouhé stopce; kalich silně asymetrický, do 2/3 rozštěpený, 1–1,5 cm dlouhý, se třemi nestejnými cípy, středním drobným, čárkovitým, postranními výrazně většími, listovitými, rozdělenými na několik segmentů; korunní trubka růžová, 3–4 cm dlouhá, zvolna se rozšiřující, nahoře podélně zkroucená a trochu pruhovaná, řídce brvitá; přilba bělavě růžová a často fialově pruhovaná, srpovitě zahnutá a mírně do boku zkroucená, zakončená krátce zobákovitou špičkou; pysk vně růžově-fialový, uvnitř v dolní části téměř bílý, s ven prosvítajícími červenými skvrnami, svinutý do tvaru naběračky (po rozvinutí až 3 cm široký a 2 cm dlouhý), se silně se překrývajícími, ven ohrnutými, asi do poloviny rozdělenými laloky, střední lalok výrazně menší.
Poznámka: Jeden z nejméně poznaných a zřejmě i nejvzácnějších všivců na světě. Byl téměř sto let znám z jediného sběru pořízeného E. H. Wilsonem patrně v roce 1906, který se stal předlohou původního popisu a který leží v herbáři Muzea historie přírody v Paříži s lokalitou „západní Čína“ (Herbier MNHN-P-P03005325). Podle číslování originálních sběrů a dalších okolností předpokládal monograf rodu H. L. Li, že lokalita sběru byla poblíž dnešního města Kchang-ting v západním S’-čchuanu. Neověřený duplikát téhož sběru (isotyp) je udáván ještě v herbáři Botanického ústavu čínské akademie v Pekingu. Několik položek evidovaných jako Pedicularis wilsonii v herbáři Botanického ústavu čínské akademie v Kchun-mingu (provincie Jün-nan), z převážné části bez lokalizace, reprezentují záměny s jinými druhy. Tento morfologicky unikátní druh nalezla moje žena Ludmila při naší výpravě okolo pohoří Kung-ka Šan (Gongga Shan) v roce 2001 a jednoznačně se mně jej podařilo určit až začátkem roku 2017 po studiu speciální literatury a zejména typové položky v Paříži.
Pedicularis wilsonii
Pedicularis wilsonii
Pedicularis wilsonii
Fotografováno dne 17. 7. 2001 (Čína, jihozápadní S’-čchuan, asi 30 km severozápadně od města Mien-ning, 4000 m).