Syn.: Pelargonium flavum auct., non (Burm. f.) L’Hér.
Česká jména: čapínos smutný (Presl 1846), pelargonie (Dostál 1950), pelargónie (Mareček 1999)
Slovenská jména: pelargónia (Dostál 1950)
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Pelargonium triste
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provinciích Western a Northern Cape, především v nížinách a pahorkatinách při pobřeží Atlantického oceánu.
Ekologie: Provází travinobylinné porosty některých typů vegetace renosterveld a karoo na zazemněných písčinách a svazích pokrytých lehkými písčitými půdami, v oblastech s dostatečnými zimními srážkami a suchým obdobím v létě. Květy vydávají v noci příjemnou hřebíčkovou vůni a jsou opylovány můrami, které láká nektar produkovaný ostruhou.
Pelargonium triste
Popis: Vytrvalá bylina s velkou, zdřevnatělou, na povrchu kožovitou hlízou a hlízovitými kořeny, nesoucí růžici listů, které odumírají v období vegetačního klidu (tedy v létě). Přízemní listy jsou rozložené na povrchu půdy, poněkud připomínají listy mrkve, jsou 10–45 cm dlouhé a 4–15 cm široké, 2–3krát peřenosečné s jemnými, čárkovitými, 1–8 mm širokými, na vrcholu zaokrouhlenými nebo uťatými úkrojky, šedozelené, velmi jemně chlupaté a kratičce žláznaté; lodyžní listy jsou mnohem drobnější než přízemní; palisty jsou srdčité až vejčité, 5–8 mm dlouhé. Okolík na tuhém stonku až 70 cm dlouhém nese 6–20 květů; pětičetné květy jsou lehce souměrné, vytvářejí 3–5,5 cm dlouhou „češuli“, vznikající srůstem květní stopky a ostruhy na horním korunním lístku; kališní lístky jsou volné, kopinaté; korunní lístky jsou víceméně stejné, volné, obvejčité, 1–1,8 cm dlouhé, světle žluté, s tmavšími, oranžovými, tmavopurpurovými až tmavohnědými skvrnami uprostřed; andreceum tvoří 3 staminodia a 7 plně vyvinutých tyčinek, z nich 3 jsou velmi krátké; gyneceum srůstá z 5 plodolistů, tvoří svrchní semeník. Plody jsou rozpadavé, zobanité.
Využití: Pelargonium triste bylo jedno z prvních jihoafrických, do Evropy importovaných pelargónií; stalo se tak někdy na začátku 17. století. Dodnes se pěstuje jako zajímavý sbírkový druh.
Ohrožení a ochrana: Jihoafrický červený seznam tento druh hodnotí jako vyžadující pozornost (least concern).
Poznámka: Rod Pelargonium je nejpočetnějším rodem kakostovitých, je do něj řazeno kolem 270 druhů rozšířených v tropech a subtropech, především na jižní polokouli: mimo Afriku, kde roste druhů nejvíce, roste ještě v Asii, Austrálii, na Novém Zélandě a na některých ostrovech v Atlantickém a Indickém oceánu. V jižní Africe je jeho vývojové centrum, bylo zde zaznamenáno celkem 219 druhů, které vstupují do různých vegetačních typů, od aridních až po vlhkomilné; ve vztahu k ekologickým podmínkám stanovišť jsou jednotlivé druhy dobře morfologicky diferencovány.
Pelargonium triste
Pelargonium triste
Pelargonium triste
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Darling; Tienie Versfeld Wildflower Reserve).