Syn.: Anchusa adamii Mazziari, Anchusa sempervirens L., Anchusa vulgaris Dumort., Buglossa sempervirens (L.) Gray, Buglossum sempervirens (L.) All., Caryolopha sempervirens (L.) Fisch. et Trautv., Omphalodes sempervirens (L.) D. Don
Česká jména: pilátka vždyzelená (Kubát 2002)
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Pentaglottis sempervirens
Rozšíření: Druh jihozápadní Evropy, původně se vyskytoval patrně jen na Pyrenejském poloostrově a v jihozápadní Francii (na jihu zasahoval jen do hor středního Portugalska a do okolí Madridu). V současnosti se rozšířil i do severněji položených oblastí kontinentu, už od 18. století se vyskytuje zplanělý ve Velké Británii, byl zavlečen i na severozápad Francie, do zemí Beneluxu, Německa, Dánska, na jih Skandinávie, v roce 1994 byl zaznamenán dokonce též na území Česka (v okolí Telče). Je znám i ze severoamerické Nové Anglie, severozápadu pacifického pobřeží USA, Nového Zélandu i Tasmánie.
Ekologie: Roste v lesích a vlhkých lesních lemech, v křovinách, většinou na stanovištích stinných, na půdách kyselých, v pásmu od mořského pobřeží do nadmořské výšky okolo 1600 m. Kvete od března do srpna, někdy dokonce až do listopadu.
Pentaglottis sempervirens
Popis: Vytrvalá bylina s podzemním oddenkem a lodyhou vystoupavou až přímou, 30–100 cm dlouhou, větvenou, štětinatě chlupatou. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, podlouhle vejčité až vejčité, 10–34 cm dlouhé a 4–9 cm široké, na bázi klínovité, na řapík sbíhavé, na okraji zvlněné až zubaté, na vrcholu špičaté, chlupaté; lodyžní listy jsou střídavé, horní přisedlé, kopinaté až vejčité, zašpičatělé. Květenství je terminální i axilární 5–17květý vijan, který je podepřený velkým listenem; květy jsou 5četné, kalich je v době květu 2,5–5 mm dlouhý, za plodu dosahuje délky okolo 8 mm, jeho cípy jsou úzce kopinaté; koruna je kolovitá, modrá, lysá, o průměru okolo 8–10 mm; pakorunka je bílá, tyčinek je 5. Plody jsou vejcovité tvrdky, 1,5–2 mm dlouhé.
Poznámka: Rod Pentaglottis je monotypický.
Pentaglottis sempervirens
Pentaglottis sempervirens
Pentaglottis sempervirens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 28. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Poço do Inferno).