Syn.: Homoianthus linearis (Less.) DC., Homoianthus pectinellus Gand., Homoeanthus rigidus Phil.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Perezia linearis

Rozšíření: Roste v Jižní Americe na argentinsko-chilském pomezí. Byl zjištěn v Argentině v provinciích Neuquén, Río Negro, Chubut a Santa Cruz, v Chile v regionech Maule, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos, Aysén a Magallanes.

Ekologie: Provází kamenitá a písčitá místa na pastvinách, okrajích jezer a lesních porostů, jakož i světliny pabukových lesů. Lokality leží v nadmořské výšce 600–1600 m.

Perezia linearis

Popis: Vytrvalá bylina, tvoří volné polštářovité porosty a dorůstá výšky 3,5–30 cm; lysá nebo řídce žláznatě chlupatá. Dolní listy tvoří přízemní růžici, jsou přisedlé, čárkovitě obkopinaté, 1–5 cm dlouhé a 0,1–0,4 cm široké, lysé, celokrajné a brvité, na vrcholu špičaté; lodyžní listy jsou drobné, listenovité, čárkovité. Úbor na vrcholu lodyhy je jediný; zákrov je zvonkovitý, 1,2–3 cm dlouhý a 0,6–4 cm široký, listeny jsou 3–5řadé, kopinaté, hrotité, na okraji blanité, vnější jsou před vrcholem brvité; květů bývá 10–20, jsou oboupohlavné, pyskaté, modré nebo bílé, okrajové mají trubku 7–10 mm dlouhou a vnější pysk 8–10 mm dlouhý. Nažky jsou čihovité, 1,5–2,5 mm dlouhé, vlnatě chlupaté; chmýr je 1–2 cm dlouhý, bílý až nahnědlý.

Záměny: Podobná je Perezia recurva, která má však podvinuté, na okraji ostnité listy a obvykle jen kratičce brvité zákrovní listeny.

Perezia linearis
Perezia linearis
Perezia linearis

Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 1. 2019 (Argentina, Parque nacional Nahuel Huapi, údolí Río Frías).