Syn.: Chaetanthera pungens Humb. et Bonpl., Chaetanthera pungens Bonpl., Clarionea macrocephala Sch. Bip., Clarionea pungens (Bonpl.) D. Don ex Taylor et Philips, nom. illeg., Clarionia pungens (Humb. et Bonpl.) D. Don, Drozia dicephala Cass., Homanthis pungens (Bonpl.) Kunth, Homoianthus pungens (Bonpl.) Spreng., Homoianthus scaber Benth., Leucheria fasciata Klatt, Perezia aracensis J. Koster, Perezia conaicaensis Tovar, Perezia elongata Kuntze, Perezia fosbergii Tovar, Perezia obtusisquama J. Kost., Perezia steubelii Hieron., Perezia stuebelii Hieron., Perezia weberbaueri Hieron. et Domke
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Perezia pungens
Rozšíření: Jihoamerický druh, vyskytuje se v Andách od Kolumbie přes Ekvádor a Peru až do Bolívie.
Ekologie: Roste ve vysokohorském páramu a vlhké i suché puně, v nadmořských výškách od 3000 až do 4600 m.
Popis: Vytrvalá bylina s oddenkem, dorůstá výšky 10–80 cm. Přízemní listy tvoří volnou růžici, jsou přisedlé nebo s řapíkem až 12 cm dlouhým, čepel je obvykle obkopinatá, 5–20 cm dlouhá a 1,5–5 cm široká, lysá, štětinaté nebo žláznatá, na bázi zúžená, celokrajná nebo laločnatě zubatá, poněkud podvinutá a štětinatě brvitá, na vrcholu zaokrouhlená nebo tupá; lodyžní listy jsou přisedlé, podlouhlé nebo kopinaté, 1,5–5 cm dlouhé a 0,3–1,8 cm široké, na bázi objímavé, na okraji často trnité. Úbor je na vrcholu 10–80 cm dlouhé větve; zákrov je zvonkovitý, 1,5–3 cm dlouhý, s 4–6 řadami zákrovních listenů, vnější jsou úzce kopinaté až kopisťovité, 0,5–2 cm dlouhé, často na okraji trnité, vnitřní jsou kopinaté, 1,4–1,8 cm dlouhé, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé; květů je 10–68, oboupohlavných, dvoupyských, bílých, modrých, fialových nebo růžových, trubka je 8–10 mm dlouhá, horní pysk trojzubý, 7–10 mm dlouhý, dolní pysk dvouzubý, 6–7 mm dlouhý. Nažky jsou válcovité, 2,2–4 mm dlouhé, žláznaté až hřebílkaté, s 5–8 žebry; chmýr je 1,2–1,3 cm dlouhý.
Poznámka: Rod je charakterizován výrazně dvoupyskými korunami, ojedinělými v celé čeledi Asteraceae.
Perezia pungens
Perezia pungens
Perezia pungens
Perezia pungens
Fotografoval Mário Duchoň, dne 3. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).