Česká jména: svidina obecná (Mareček 1999)
Čeleď: Apocynaceae Juss. – toješťovité; Asclepiadaceae R. Br. – klejichovité
Periploca graeca
Rozšíření: Areál se táhne především od Balkánu východním Středozemím až na Blízký východ, ale na západ zasahuje až do italské Ligurie a na sever do Rumunska, na východ do Iráku a Íránu. V západním Středozemí je zřejmě zplanělý.
Ekologie: Provází především vlhké opadavé lesy a křoviny v nivách toků a na mokřadech, mnohem vzácněji skalnatá stanoviště. Vystupuje do nadmořské výšky 1200 m.
Periploca graeca
Popis: Vytrvalý opadavý keř nebo liána s ovíjivými výhony 12–15(–30) m dlouhými; starší stonky jsou hnědavé, bradavčité. Listy jsou vstřícné, vejčitě kopinaté až eliptické, řidčeji až téměř okrouhlé, 4–10(–13) cm dlouhé a 3–5(–8) cm široké, na bázi klínovité až zaokrouhlené, vzácně mělce srdčité, celkrajné, na vrcholu zašpičatělé až špičaté. Květenství jsou úžlabní vrcholíky až 15 cm dlouhé, tvořené (2–)3–15 květy; kalich má krátkou trubku; koruna je kolovitá, o průměru (1,5–)2–2,5(–3) cm, červenofialová, u báze s bělavými podlouhlými proužky a mezi nimi chlupatá, na vnější straně zelenavá a lysá; úkrojky pakorunky jsou nitkovité, nahoru zatočené, kratší než korunní cípy; tyčinky jsou volné; plodolisty jsou 2, srostlé až v oblasti čnělky. Plody jsou válcovité, 6–9(–15) cm dlouhé a 0,5–0,7 cm široké, zprohýbané měchýřky, na vrcholu někdy slabě srostlé.
Periploca graeca
Periploca graeca
Periploca graeca
Periploca graeca
Fotografovali Veronika Kalníková a Vít Grulich, dne 16. 5. 2016 (Albánie, Velipojë), a Veronika Kalníková, dne 12. 7. 2016 (Gruzie, Lagodekhi).