Syn.: Perovskia pamirica C. Y. Yang et B. Wang
Česká jména: perovskie lebedolistá (Mareček 1999)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Perovskia atriplicifolia

Rozšíření: Středoasijský druh, vyskytuje se v Afghánistánu, na severu Pákistánu, v indickém Kašmíru, v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang a v Tibetu.

Ekologie: Roste v suché křovinaté vegetaci, při okrajích pastvin, objevuje se na stanovištích dotčených lidskou činností, v okolí lidských sídel a zahrad. Kvete od června do srpna (října).

Perovskia atriplicifolia

Popis: Opadavý polokeř, výrazně aromatický, s větvemi vystoupavými až přímými, 50–150 cm dlouhými, od báze větvenými, hustě hvězdovitě chlupatými. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, podlouhle kopinaté až široce kopinaté, 40–50(–60) mm dlouhé a 4–12(–25) mm široké, na bázi klínovité, po okraji vroubkované, hluboce zubaté či až peřenodílné, řídce chlupaté, žláznaté, na vrcholku tupé, horní listy jsou menší, skoro celokrajné. Květenství je hroznovité až latnaté, až 50 cm dlouhé, složené z 2–6květých lichopřeslenů; listeny jsou eliptické až vejčité, nafialovělé, zhruba 0,7 mm dlouhé, opadavé; kalich je 5–6 mm dlouhý, 2pyský, nachový, hustě chlupatý, žláznatý; koruna je 2pyská, až 10 mm dlouhá, modrá, jen řídce žláznatá, trubka je 5–6 mm dlouhá, horní pysk je 3–3,5 mm dlouhý, 4laločný, prostřední laloky jsou menší než laloky postranní, dolní pysk je podlouhle eliptický, asi 3 mm dlouhý, celokrajný; tyčinky jsou 4, přičemž 2 fertilní jsou z koruny vyniklé, čnělka je též z koruny vyniklá. Plody jsou tvrdky až 2 mm dlouhé.

Využití: Vysazuje se v zahradách a parcích jako nenáročná okrasná rostlina, která preferuje slunečnou polohu a suché stanoviště. V zimě namrzá, ale spolehlivě obrůstá i následně kvete. Vonné květy má ve velké oblibě hmyz. V kultuře je v několika odrůdách, které se odlišují převážně výškou rostliny a mírou zpeřenosti listů, některé z nich mohou být dokonce i hybridního původu (snad kříženci s druhem Perovskia abrotanoides).

Poznámka: K rodu Perovskia je v současnosti započítáváno snad až devět druhů, všechny pocházejí z horských oblastí Střední Asie. Rod byl v roce 1841 pojmenován po orenburském gubernátorovi B. A. Perovském.

Perovskia atriplicifolia
Perovskia atriplicifolia
Perovskia atriplicifolia
Perovskia atriplicifolia

Fotografováno dne 26. 7. 2018 (Německo, Berlín, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin).