Zobrazit místo Peruánsko-severochilská provincie na větší mapě

Velmi svérázné území zahrnuje pouštní a polopouštní oblasti téměř celého pobřeží Peru a v Chile zasahuje jižně k 30. rovnoběžce. Je součástí Andské oblasti Neotropis. Svahy And byly vyzvednuty při zasunování desky Nazca pod jihoamerickou, jsou tvořeny převážně vyvřelými horninami, místy jsou ale překryty vyzvednutými sedimenty.
Peruánsko-severochilská provincie
Specifické klimatické podmínky vedly v severním Chile např. k ukládání vrstev ledku sodného. Území také lemuje několik aktivních sopek. Určujícím klimatickým faktorem je studený Humboldtův proud, který způsobuje, že zejména pobřežní oblasti jsou extrémně suché, zatímco teplotní výkyvy mezi dnem a nocí mohou dosáhnout až 50 °C. Dostupné srážky přicházejí mnohdy jen v podobě mlhy. Ve středních částech svahů jsou srážkové poměry poněkud příznivější, ale nad oblačností je klima opět velmi aridní.
Peruánsko-severochilská provincie
Vegetace u pobřeží je charakterizována řídkými porosty kaktusů (Cactaceae), v nichž dominantu tvoří sloupovité druhy subendemického rodu Copiapoa, které provázejí malé geofytní kaktusy, např. z rodu Neoporteria a četné druhy z čeledi Nolanaceae, kterých přibývá zejména ve vyschlých korytech. Na mlžných svazích se vytváří keřová vegetace zvaná lomas, v nichž dominuje keřový pryšec Euphorbia lactiflua, spolu s ním čistec Stachys pannosa (Lamiaceae), podivný šťavel Oxalis gigantea, kaktus Echinopsis deserticola a různé terestrické ananasovité (Bromeliaceae); v této vegetaci se sezónně vyskytuje i mnoho jednoletek. Výše nad vegetací lomas má vegetace opět pouštní ráz, pouze s roztroušenými kaktusy, bromeliemi a xerofilními keříky, např. sapanem Caesalpinia angulata.
Peruánsko-severochilská provincie
Flóra provincie není druhově příliš bohatá, tvoří ji jen asi 1200 druhů, ale je odtud uváděno asi 13 endemických rodů a na druhové úrovni je endemismus velmi silný. Najdeme zde prvky neotropické, např. kaktusy (Cactaceae) a ananasovité (Bromeliaceae), od jihu sem ale zasahují i některé druhy holantarktického původu, např. Drimys winteri.
Území na jihu Peru a v severním Chile mají přechodný ráz k Holantarctis a mezi badateli není ustáleno jeho zařazení. Zatímco Tachtadžjan (1978) tuto provincii řadí do Neotropis, Rhind do Chilsko-patagonské oblasti Holantarctis.
Peruánsko-severochilská provincie
Dílčí články o provincii:

Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Peruánsko-severochilská provincie
Fotografovala Elena Kukučková.