Jestliže zavítáte v Praze na Petřín, určitě navštivte Růžový sad na vrcholu petřínského kopce. Můžete si vyjít pěšky nebo zvolit pohodlnou cestu lanovkou. V tom případě vystoupíte přímo v Růžovém sadě.
Petřín
Růžový sad má výměru necelých 6 hektarů, sousedí se zahradou Kinských, zahradou Nebozízek a parkem u rozhledny na Petříně. Hranice částečně vymezují zdi barokního opevnění města z 17.–18. století, dále pak Hladová zeď z dob Karla IV.
Petřín
Pozemek, který používala armáda, začal být zahradně upravován až po roce 1932, rosarium zde vzniklo v letech 1932–1943. Růžový sad ale není jenom rosarium, patří sem i trvalková zahrada Květnice. Ta vznikla v letech 1935–1937.
Petřín
Ostatní části pozemku byly upraveny do podoby parterového útvaru v roce 1938, uplatnily se zde stříhané stěny z habru obecného (Carpinus betulus) a parkový trávník. Růžový sad dříve nesl jméno ministra zemědělství Antonína Švehly. Hlavní podíl na vzhledu sadu mají J. Fuchs, Z. Profous, J. Kumpán.
Petřín
Dnes má vlastní růžová zahrada tvar rozevřeného vějíře a kruhu, Květnice pod touto částí zahrady je komponována nepravidelně ze čtverců a obdélníků. V rosariu můžeme spatřit asi 35 odrůd růží různých barev a tvarů. Je zde vysazeno 7500 exemplářů keřových růží, skoro 200 kusů růží pnoucích se na konstrukcích, a to vše doplňuje skoro 40 stromkových růží a 20 keřů sadových růží. Některé ze záhonů jsou lemovány modře kvetoucí hybridní šantou Nepeta ×faassenii.
Petřín
Z množství dřevin zde rostoucích chci upozornit především na okrasné jabloně, šácholany, klokoč aj. V Květnici můžeme zkontrolovat své znalosti o trvalkách, kterých zde během roku kvetou desítky druhů. Navíc jsou doplněny množstvím cibulovin. Květnice si zachovává vysokou atraktivitu však i v měsících podzimních, kdy se keře představují návštěvníkům v pestré paletě barev.
Petřín
Na své si přijdou i milovníci astronomie – uprostřed Růžového sadu je hvězdárna, která nese jméno Milana Rastislava Štefánika. Před hvězdárnou stojí pozoruhodná Štefánikova plastika od Bohumila Kafky.
Petřín
Nezapomeňte projít bránou ve zdi do parku u rozhledny. Zde mimo rozhledny je možno navštívit i zrcadlové bludiště a prohlédnout si iluzivní obraz boje Pražanů se Švédy na Karlově mostě.
Petřín
Fotografovali Lubomír Rak (od 29. 6. 2005 do 10. 6. 2008) a Pavel Míka (Květnice).