Syn.: Gypsophila gasparrinii Guss., Petrorhagia saxifraga subsp. gasparrinii (Guss.) Pign., Tunica gasparrinii (Guss.) Nyman
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Petrorhagia gasparrinii
Rozšíření: Druh byl popsán ze sicilské Etny; vyskytuje se zřejmě i jinde v horách na Sicíli a v jižní Itálii zhruba po Gargano a okolí Salerna. Poněkud odlišné rostliny, které zřejmě k tomuto taxonu taky patří, rostou i na Sardinii a Korsice.
Ekologie: Převážně na skalkách a vyfoukávaných hřbítcích na nevápenných horninách, na Etně na sopečných tufech. Vystupuje až do nadmořské výšky kolem 2000 m.
Petrorhagia gasparrinii
Popis: Drobná vytrvalá bylina, tvoří nízké kompaktní polštářky; lodyhy jsou poléhavé nebo vystoupavé, 5–15 cm dlouhé. Listy jsou vstřícné, čárkovitě kopinaté, 7–12 mm dlouhé a 0,9–1 mm široké, sivé, jednožilné, celokrajné, špičaté. Květenství je chudokvětý vidlan; listeny dosahují délky kališní trubky, jsou blanité, na vrcholu hrotité; kalich je válcovitý, 6–7 mm dlouhý, s krátkými zašpičatělými zuby; korunní lístky jsou 8–10 mm dlouhé, na líci světle, na rubu dosti syté růžové, na vrcholu uťaté; tyčinek je 10; blizny jsou 2. Plodem je vejcovitá tobolka asi 3 mm dlouhá.
Poznámka: Někteří badatelé tento taxon přiřazují jen jako poddruh k široce rozšířenému hvozdíčku lomikamenovitému (Petrorhagia saxifraga), jiní jej neuznávají vůbec. Naše rostliny pocházejí z locus classicus; zde jsou na první pohled nápadně odlišné hustým kompaktním vzrůstem. Taxonomická problematika ale není dosud uzavřena.
Petrorhagia gasparrinii
Petrorhagia gasparrinii
Petrorhagia gasparrinii
Petrorhagia gasparrinii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, svahy Etny nad městečkem Nicolosi).