Syn.: Dianthus prolifer L., Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, Tunica prolifera (L.) Scop.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Petrorhagia prolifera
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Itálie, na sever zasahuje do jižního Švédska, od Kavkazu ke Kaspickému moři, izolovaně v Doněcké oblasti. Jako druh P. nanteuilii v jižní Británii, západní Evropě, severozápadním pobřeží Afriky a v Makaronésii. Zavlečen do Severní Ameriky, jižní Afriky, na Nový Zéland a do Austrálie. U nás v teplejších oblastech dosti hojně až roztroušeně, na vhodných stanovištích vystupuje řídce i do vyšších poloh.
Ekologie: Písčiny, kamenité stráně, skály, hlavně na kyselých substrátech, ve vyšších polohách i na vápenci, často na člověkem ovlivněných místech. Kvete od června do října.
Popis: Jednoletá bylina vysoká 25–45 cm, lodyha vzpřímená, nevětvená nebo větvená, listy drobné, vstřícné, čárkovité, sivozelené, 5 cm dlouhé, zasychající. Květenství je stažené ve hlávku nebo jsou květy jednotlivě, vždy však obalené nápadnými podkališními listenci, kalich s podélnými suchomázdřitými proužky, asi 15 žilný. Korunní plátky protažené v nehet, fialově růžové. Tobolky se otevírají čtyřmi zuby.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je tento druh řazen mezi vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4a).
Petrorhagia proliferaPetrorhagia prolifera
Petrorhagia proliferaPetrorhagia prolifera
Fotografováno ve dnech 4. 8. 2007 (Radim Cibulka: Písčina u Tišic) a 12. 6. 2004 (Ladislav Hoskovec: Slovensko, Burda).