Syn.: Cnidium alsaticum (L.) Sprengel, Pteroselinum alsaticum (L.) Rchb.
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Peucedanum alsaticum
Rozšíření: Západní, střední a východní Evropa, areál druhu zasahuje od střední Francie a Německa (střední Porýní) přes ČR, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko a Ukrajinu až do středního a jižního Ruska, na Kavkaz a na východ až po Altaj. V Čechách se vyskytuje velmi vzácně a lokálně pouze na jihovýchodě Českého středohoří (Milešov, Sutom), mezi Lovosicemi a Libochovicemi, u Roudnice nad Labem (vrch Sovice) a v okolí Poděbrad. Hojnější je na Moravě v pásu od Znojma až po Olomouc a Litovel, na jihovýchodě Moravy zasahuje do okolí Uherského Brodu (Bílé Karpaty stepní).
Peucedanum alsaticum
Ekologie: Roste ve společenstvech suchých trávníků, na výslunných stráních, na okrajích křovin a vinic, v lesních lemech, na úhorech, kolem cest a na podobných částečně ruderálních stanovištích. Vyhledává těžší a hlubší půdy bohaté na živiny na bazických podkladech (sprašové substráty, terciérní sedimenty), u nás pouze v termofytiku od nížin do pahorkatin (nejčastěji).
Peucedanum alsaticumPeucedanum alsaticum
Popis: Vytrvalá silně aromatická bylina s válcovitým oddenkem. Lodyha (30–)50–180 cm vysoká, přímá, dole oblá a plná, jen slabě rýhovaná, nahoře žebernatá a bohatě latnatě větvená, sivě zelená, za květu a především za plodu červenofialová. Listy tmavozelené, na rubu šedozelené, přízemní dlouze řapíkaté, v obrysu trojúhelníkovitě vejčité, 2–4× peřenosečné, až 30 cm dlouhé, střední a horní listy přisedlé, 1–2× peřenosečné, s užšími úkrojky, směrem nahoru se listy zmenšují. Lístky posledního řádu vejčité, úkrojky vejčité až čárkovitě kopinaté, tupé nebo s krátkou bělavou až nachovou špičkou, pochvy suchomázdřité s oušky. Květenství tvoří početné menší okolíky do 5 cm v průměru, vyklenuté, složené z 6–20 okolíčků, obal ze 4–8 kopinatých až čárkovitých listenů, obalíčky z čárkovitých listenů. Kališní lístky zřetelné, kopinaté, korunní lístky světle žluté, cca 1 mm dlouhé, kvete od července do září. Plodem jsou hnědé drobné dvounažky elipsoidního tvaru, se třemi nízkými hřbetními žebry, na okrajích s tenkými průsvitnými křídly.
Peucedanum alsaticumPeucedanum alsaticum
Peucedanum alsaticumPeucedanum alsaticum
Ohrožení a ochrana: Smldník alsaský patří k ohroženým druhům naší květeny (C3). Za ohrožený je považován také v sousedním Rakousku.
Peucedanum alsaticum
Fotografováno 19. 8. 2009 (Hornomoravský úval, Hněvotín u Olomouce, NPP Na Skále).