Syn.: Seseli carvifolia L., Selinum carvifolia L. [var.] chabraei Crantz, Selinum chabraei (Crantz) Jacq., Peucedanum chabraei (Crantz) Rchb.
Čeleď: Apiaceae Lind. – miříkovité

Peucedanum carvifolia

Rozšíření: Jižní, střední a východní Evropa, areál zasahuje od Španělska, Francie a severní Itálie přes Švýcarsko na sever po Německo, Belgii a Holandsko a na východ přes Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko, státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajinu až do středního a jižního Ruska a k podhůřím Kavkazu. V České republice se vyskytuje pouze na jediné lokalitě na jihovýchodní Moravě při severním okraji lesa Lipiny u obce Nivnice (Bílé Karpaty stepní). Poměrně početná populace se zde nachází na několika mikrolokalitách a představuje izolovanou arelu vzdálenou od severní hranice souvislého areálu druhu.

Peucedanum carvifolia

Ekologie: Roste na loukách a pastvinách při okrajích lesa, ve společenstvech širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti, v teplomilných lemových společenstvech svazu Geranion sanguinei a také na okrajích křovin svazu Prunion spinosae na stanovištích výslunných i polostinných. Vyhledává půdy těžší, bohaté na živiny, u nás v kolinním stupni v nadmořské výšce cca 310–350 m.

Peucedanum carvifoliaPeucedanum carvifolia

Popis: Vytrvalá bylina s mnohohlavým oddenkem. Lodyha 30–100 cm vysoká, přímá, větvená, oblá, lysá, nahoře rýhovaná. Listy tmavozelené, lesklé, přízemní dlouze řapíkaté, až 25 cm dlouhé, v obrysu protáhle trojúhelníkovité, jednoduše zpeřené, lístky vejčité, přisedlé, 1–2× peřenosečné, střední lodyžní listy menší, vejčité až podlouhlé, jednoduše zpeřené, přisedlé, dlouhé pochvy odstálé, suchomázdřitě lemované, lístky prvního řádu jednoduché, celistvé, horní lodyžní listy jen 3četné, úkrojky posledního řádu čárkovité až podlouhlé, tupé, s krátkou bělavou špičkou. Květenství tvoří menší ploché okolíky, málo početné, složené z 6–18 okolíčků, obal většinou chybí, okolíčky na nestejně dlouhých stopkách, bez obalíčků nebo s několika opadavými listeny. Kalich velmi malý, nezřetelný, korunní lístky žlutavé až zelenobílé, cca 1 mm dlouhé, kvete od července do září. Plodem jsou slámově žluté až načervenalé dvounažky, okrouhlé až eliptické, se třemi nízkými hřbetními žebry, na okrajích s tenkými průsvitnými křídly.

Peucedanum carvifoliaPeucedanum carvifolia
Peucedanum carvifoliaPeucedanum carvifolia

Ohrožení a ochrana: Fytogeograficky významný a vzácný druh květeny České republiky mimo souvislý areál. Smldník kmínolistý patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1), územní ochrana je zajištěna formou I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh potencionálně zranitelný (NT).

Peucedanum carvifolia
Peucedanum carvifolia

Fotografováno 23. 8. 2009 (Česko, Morava, CHKO Bílé Karpaty, Nivnice, severní okraj lesa Lipiny).