Syn.: Selinum cervaria L., Athamantha cervaria (L.) L., Ligusticum cervaria (L.) Vill., Cervaria rivini Gaertn.
Česká jména: libeček jelení (Presl 1819), smldník jelení (Sloboda 1852), jeleník Rivinův (Opiz 1852), smldník jelení, srník (Čelakovský 1879), smldník jelení (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Apiaceae Lind. – miříkovité
Peucedanum cervaria
Rozšíření: Evropa, areál druhu zasahuje od Španělska, střední Itálie a severu Balkánského poloostrova až po Litvu, do středního a jižního Ruska a na Ural. V Čechách i na Moravě se vyskytuje ve všech okresech termofytika s přesahem do nižších poloh mezofytika, na většině lokalit patří k hojným druhům, pouze v západních a jižních Čechách je vzácný.
Peucedanum cervaria
Ekologie: Roste ve společenstvech suchých trávníků, na výslunných stráních a pastvinách, na okrajích křovin, v lesních lemech a světlinách, vzácně i na slatinných loukách. Vyhledává hlubší půdy bohaté na živiny, těžší i štěrkovité, střídavě vlhké i sušší, převážně na bazických podkladech, od nížin (vzácně) po kolinní až suprakolinní stupeň. Je uváděn jako diagnostický druh svazů Quercion pubescenti-petraeae a Geranion sanguinei, často se vyskytuje i ve společenstvech svazu Bromion erecti a Cirsio-Brachypodion pinnati.
Peucedanum cervariaPeucedanum cervaria
Peucedanum cervariaPeucedanum cervaria
Popis: Vytrvalá aromatická bylina s válcovitým oddenkem. Lodyha 30–100(–150) cm vysoká, přímá, oblá a plná, lysá, jemně proužkovaná, nahoře nepatrně žlábkovaná. Listy tmavozelené, na rubu sivě zelené, přízemní dlouze řapíkaté, v obrysu trojúhelníkovité, 2–3× peřenosečné, až 50 cm dlouhé, lodyžní listy menší, s nápadnou pochvou, směrem nahoru se zmenšující. Lístky posledního řádu vejčité, na bázi klínovité až srdčité, nejnižší většinou rozeklané do 1–4 úkrojků se zubatým okrajem a zřetelnou žilnatinou. Květenství tvoří 1–3 polokulovité okolíky složené z 15–30 okolíčků, obal i obalíček z početných opadavých listenů. Kališní lístky vejčité, korunní lístky bílé, s čepelí eliptickou, na vrcholu vykrojenou, v místě vykrojení s protaženým lalokem. Kvete od července do září. Plodem jsou eliptické až okrouhlé dvounažky se třemi nízkými hřbetními žebry, na okrajích s 0,5–1,0 mm širokými křídly.
Peucedanum cervariaPeucedanum cervaria
Ohrožení a ochrana: Smldník jelení patří mezi vzácnější druhy naší květeny (C4a), kterým je nutné věnovat další pozornost.
Peucedanum cervaria
Fotografováno v letech 2007–08 (NPP Křéby u Prasklic).