Syn.: Selinum officinale Vest, Selinum peucedanum Crantz
České mená: smldník lékařský (Kubát 2002)
Slovenské mená: smldník lekársky (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Peucedanum officinale
Rozšírenie: Druh s areálom obmedzeným na Európu, kde sa vyskytuje najmä v južnej časti kontinentu. Výskyt je udávaný zo strednej (Rakúsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) a juhovýchodnej (Rumunsko, Bulharsko, štáty bývalej Juhoslávie) Európy. Ďalej z Britských ostrovov, z Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Albánska a Grécka.
Z Českej republiky sú staršie údaje z južnej Moravy, podľa súčasných názorov sa tu tento smldník nikdy nevyskytoval. Na Slovensku sú staršie literárne údaje zo Záhorskej a Východoslovenskej nížiny. Pred štyrmi rokmi bol výskyt potvrdený severne od Štúrova v Podunají, v ďalších rokoch sa ho už nedarí overiť.
Ekológia: Rastie na suchých pasienkoch, lesných okrajoch a v krovinách od nížin do pahorkatín. Vyžaduje vysychavé, výhrevné, zásadité až neutrálne, hlboké humózne, hlinité, často mierne zasolené pôdy. Kvitne od júla do septembra.
Peucedanum officinale
Opis: Trváca, holá, statná rastlina vysoká aj viac ako 150 cm. Byle priame, tuhé, jemne ryhované, plné, hore rozkonárené. Listy dolné stopkaté, 3–6× 3-početne perovito zložené, lístky husté, čiarkovité, do 100 mm dlhé a 1–3 mm široké, na obidva konce zúžené, končisté, na okraji ± podvinuté s vyčnievajúcou strednou žilou a slabými okrajovými žilami, horné listy sediace na podlhovastých pošvách. Okolíky veľké zložené z 10 až 40 okolíčkov, ploché, pred rozvinutím ovisnuté, obaly chýbajú alebo sú zložené z 1–3 malých, opadavých listeňov, listence obalčekov početné, štetinovité, stopky kvetov okolo 5 mm dlhé, za plodu sa predlžujú až do 4 cm, kališné zuby zreteľné, koruna bledožltá, ± 1 mm. Plody podlhovasto obrátene vajcovité, na chrbte 3-rebernaté, bočné krídla 3× užšie ako plod.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je v červenom zozname zaradený medzi kriticky ohrozené (CR) druhy, nie je zákonom chránený. Chráneným druhom je v susednom Maďarsku.
Poznámka: Na Slovensku mimoriadne vzácny druh, je otázne či ostane trvalou súčasťou slovenskej flóry.
Peucedanum officinale
Peucedanum officinale
Peucedanum officinale
Foto: 31. 8. 2012 (Srbsko, Vojvodina).