Syn.: Selinum palustre L., Thysselinum palustre (L.) Hoffm., Calestania palustris Koso-Pol.
Česká jména: jarva bahní (Opiz 1852), smldník bahenní, olešník (Čelakovský 1879), smldník bahenní, olešník bahenní (Dosál 1950), smldník bahenní (Kubát 2002)
Slovenská jména: smldník močiarny (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Peucedanum palustre
Rozšíření: Roste v západní, střední a severní Evropě, na jihu dosahuje na sever Itálie a na Balkán, na východě k Uralu a k Altaji. U nás roste roztroušeně od pahorkatin do hor, na mnoha místech chybí. Hojněji se vyskytuje ve východních Čechách, na Dokesku, v Chebské a Budějovické pánvi a ve Žďárských vrších. Na Moravě je vzácnější, hojněji je uváděn z nivy řeky Moravy mezi Zábřehem a Olomoucí.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách, v porostech vysokých ostřic, v mokřadních vrbinách, březinách a olšinách.
Peucedanum palustre
Popis: Víceletá, obvykle dvouletá bylina vysoká 50–150 cm. Dutá, při poranění mléčící lodyha je přímá, olistěná, rýhovaná, lysá. Listy jsou 2–3× zpeřené, v obrysu trojúhelníkovité, dolní velké, řapíkaté, horní menší, přisedlé. Lístky posledního řádu jsou v obrysu vejčité, peřenosečné, listové úkrojky jsou čárkovité až podlouhlé, ve svém tvaru proměnlivé, na vrcholu s bílou nebo červenou špičkou. Okolíky jsou velké, lehce vyklenuté, složené z 20–30 okolíčků, s mohutným obalem. Listeny obalu jsou kopinaté, suchomázdřitě lemované, brvité. Listeny obalíčků jsou také početné, často zdéli okolíčků. Kalich je zřetelný, korunní lístky jsou bílé, tupé, vykrojené s lalokem umístěným ve výkroji. Dvounažky jsou čočkovité, hnědé, merikarpia jsou křídlatá. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je smldník bahenní z hlediska ohrožení řazen k druhům potenciálně zranitelným (NT).
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
Peucedanum palustre
CPeucedanum palustre
Fotografováno dne 5. 7. 2011 (PR U sedmi rybníků).