Syn.: Achnodon arenarius Link, Achnodonton arenarium Trin., Chilochloa arenaria (L.) P. Beauv., Crypsis arenaria Desf., Phalaris arenaria (L.) Huds., Phalaris phleoides Steud., nom. inval., Plantinia arenaria (L.) Bubani, Poa arenaria (L.) Willd. ex Spreng., nom. illeg.
Čeleď: Poaceae Barhart – lipnicovité
Phleum arenarium
Rozšíření: Přirozený výskyt je vázán na pobřeží, vzácně i vnitrozemské oblasti západní a jižní Evropy. Na sever zasahuje až do jižního Norska a Švédska, na Britských ostrovech až do Skotska. Ve Středozemí roste od Pyrenejského poloostrova až po Řecko, mimo Evropu také v Maroku. Výskyt na Krymu, v Libanonu a Izraeli vyžaduje potvrzení. Druhotný výskyt je hlášen z USA, Austrálie a Nového Zélandu.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou pobřežní duny s nezapojenou vegetací; zcela výjimečně roste i na píscích dál od pobřeží (např. ve středním Porýní). Místy se šíří na druhotných stanovištích, např. na štěrcích podél železnice.
Phleum arenarium
Popis: Drobná jednoletá tráva vysoká 1–15(–40) cm, někdy tvoří malé trsy; stébla mívají až 6 kolének. Listy jsou čárkovité, až 7 cm dlouhé a 0,5 cm široké, špičaté; horní listové pochvy jsou nafouklé; jazýček je asi 7 mm dlouhý. Květenství je hustý válcovitý až vejcovitý lichoklas, 0,5–5,5 cm dlouhý a 3–7 mm široký; klásky jsou 2,2–4,4 mm dlouhé, jednokvěté; plevy dosahují vrcholu klásků, jsou kopinaté, krátce osinaté, na kýlu s tuhými brvami; plucha dosahuje asi do poloviny délky plev. Obilky jsou 0,6–1,5 mm dlouhé, okoralé.
Phleum arenarium
Phleum arenarium
Fotografováno dne 26. 7. 2016 (Belgie, De Panne, rezervace Westhoek).