Syn.: Phalaris phleoides L., Phleum boehmeri Wibel, Phleum phalaroides Koeler, Heleochloa phalaroides (L.) P. Beauv., Chilochloa boemerii (Wibel) P. Beauv., Chilochloa phleoides (L.) Desv., Plantinia phalaroidea (Koeler) Bubani
Česká jména: pasník Bemerův (Presl 1819), pasník Behmerův (Opiz 1852), bojínek Boehmerův (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Dostál 1950), bojínek tuhý (Kubát 2002)
Slovenská jména: bojín Boehmerův (Reuss 1853), timotejka Boehmerova (Dostál 1950), timotejka tuhá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Phleum phleoides

Rozšíření: Roste v Evropě, odkud zasahuje daleko na východ na Sibiř a k Altaji, dále roste na Kavkaze, v Malé Asii a na severu Afriky. U nás roste roztroušeně od nížin do pahorkatin.

Ekologie: Roste na suchých stráních a mezích, na stepních loukách a lysinách, v suchých lesích.

Phleum phleoides

Popis: Vytrvalá, trsnatá, šedavě zelená tráva, vysoká 10–80 cm, s nekvetoucími výběžky. Stébla jsou přímá, se dvěma až třemi kolénky, čepele listů jsou ploché, s nápadným bílým okrajem. Jazýček je blanitý, oblý. Květenstvím je hustý, přímý, úzce válcovitý lichoklas, který je při ohnutí zřetelně laločnatý, neboť prodloužené větévky jsou s vřetenem nesrostlé. Klásky vyrůstají po celém obvodu vřetene klasu. Plevy přecházejí v krátkou osinku. Plodem je obilka. Kvete od června do srpna.

Phleum phleoidesPhleum phleoides
Phleum phleoidesPhleum phleoides
Phleum phleoides

Fotografováno dne 29. 5. 2011 (Česko, Praha, PR Radotínské údolí).