Syn.: Lepturus pannonicus (Host) Kunth, Rottboelia pannonica Host
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Pholiurus pannonicus
Rozšírenie: Areál siaha od strednej a juhovýchodnej Európy cez južnú Sibír po Kaukaz a západnú Áziu, zavlečený bol aj do Poľska a Austrálie.
V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytoval na slaniskách v Podunajskej a Východoslovenskej nížine, mnohé z nich boli zničené. Recentné lokality sú v okolí Vajnor, Komárna, Nových Zámkov, Šurian, Štúrova a pri Zemplínskych Kopčanoch.
Ekológia: Konkurenčne slabý a vlhkomilný druh. Rastie v nížinách na dlho zaplavených znížených plochách slanísk a v koľajach po poľnohospodárskej technike. Kvitne od mája do júna.
Pholiurus pannonicus
Opis: Jednoročná trsnatá tráva, výška 5–25 cm. Steblá priame alebo kolienkato vystúpavé, do kruhu rozložené, hladké, holé. Listy krátke, ploché, 3–5 cm dlhé, asi 2 mm široké, tuhé, drsné, jazýček blanitý, končistý, 3-4 mm dlhý, listové pošvy hladké, najvyššie zvyčajne až po súkvetie siahajúce. Súkvetím je štíhly, priamy alebo slabo zakrivený klas kláskov, 5–12 cm dlhý, klásky podlhovasté, 4–5 mm dlhé, 2–4-kveté, zboku stlačené, plevy vajcovité, 6-7 mm dlhé, kožovité, plevice blanité, asi 5 mm dlhé, končisté, trojžilové, bez ostí, plievočka asi 3 mm dlhá, blanitá. Zrná podlhovasté, hnedé až žltohnedé, asi 5 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi zákonom chránené a ohrozené druhy (EN). Hlavné ohrozenie predstavuje zánik biotopov premenou na polia a ich odvodňovanie, jedince prežívajúce na takýchto poškodených biotopoch sú často likvidované aj používaním herbicídov a obrábaním pôdy. Základným menežmentovým opatrením je zachovanie znížených otvorených plôšok bez vegetácie.
Pholiurus pannonicusPholiurus pannonicus
Pholiurus pannonicus
Foto: jún 2008 (Maďarsko, Národný park Hortobágy).