Syn.: Asperula ciliaris DC., Asperula stylosa (Trin.) Boiss., Crucianella stylosa Trin., Galium stylosum (Trin.) E. H. L. Krause, Laxmannia fasciculata Trin., Nemostylis ciliaris (DC.) Steven
Česká jména: křižmolístka (Mareček 1999)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Phuopsis stylosa

Rozšíření: Pochází z jihozápadní Asie, hyrkánský endemit – původní areál druhu se rozkládá v jižním Ázerbájdžánu a severozápadním Íránu. V Evropě nebo i Číně je křižmolístka zřídka pěstovaná jako okrasná rostlina. Adventivně se začala šířit v jižní a západní části Britských ostrovů, kde zplaněla ze zahrad, ve Walesu je od roku 1927 dokonce považována za zdomácnělou. Přechodně byla zavlečena do Rakouska, do okolí Štýrského Hradce, což dokazuje herbářová položka z roku 1884. V západním Maďarsku (Csákánydoroszló) byla poměrně nedávno objevena také jedna vitální populace (Balogh et Mesterházy, 2017). Ostatní nálezy pocházejí z pěstovaných kultur.

Ekologie: Ve své domovině roste v opadavých lesích a lesních lemech, jinak též pěstovaná rostlina. Zplanělé výskyty na okrajích cest, často se šíří do otevřených suchých a mezofilních trávníků. Nemá zvláštní nároky na půdu, lépe se jí daří na půdách lehkých. V našem středoevropském klimatu kvete od května do srpna.

Phuopsis stylosa

Popis: Vytrvalá aromatická bylina, 20–60(–70) cm vysoká, poloplazivá. Lodyhy jsou poléhavé až vystoupavé, silně čtyřhranné, na hranách drsná štětinovitými tuhými chlupy. Listy vyrůstají v přeslenech po 6–10, jsou přisedlé, úzce kopinaté, 10–20(–25) mm dlouhé a (2–)3–5 mm široké, na vrcholu ostře špičaté, světle zelené, na okrajích drsné, podvinuté. Květenství je koncové, husté, hlávkovité (strboul). Koruna je trubkovitá, 12–15 mm dlouhá, růžová, pěticípá, čnělka z květu dlouze vyniklá. Plody jsou 1,5 mm dlouhé.

Využití: Pěstuje se v zahradách, u kultivaru ʻPurpureaʼ (syn. ʻRubraʼ) jsou květy tmavě purpurové.

Poznámka: Rod Phuopsis je monotypický, zahrnuje jen tento jediný druh.

Phuopsis stylosa
Phuopsis stylosaPhuopsis stylosa
Phuopsis stylosaPhuopsis stylosa
Phuopsis stylosa
Phuopsis stylosa
Phuopsis stylosa

Fotografováno v květnu 2019 (Maďarsko, Eger, Eszterházy Károly Egyetem Botanikus kertje).

Použitá literatura:
Balogh L., Mesterházy A. (2017): Két új adventív faj előfordulása Magyarországon a buzérfélék (Rubiaceae) családjából. Nález dvou nových adventivních druhů z čeledi mořenovitých (Rubiaceae) v Maďarsku. Kitaibelia 22 (2): 286–296, Debrecen.