Syn.: Phylica oleoides DC., Phylica oleifolia Vent.
Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité
Phylica oleaefolia
Rozšíření: Jihoafrický druh, známý z provincií Northern a Western Cape, na jih dosahuje zhruba k městečku Worcester. Výskyt na jihovýchodě květenné říše Capensis je nejistý.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité nebo skalnaté svahy na pískovcích, v územích se zimními dešti a výrazným letním srážkovým propadem. Lokality se nacházejí v rozpětí nadmořských výšek 100–1300 m.
Phylica oleaefolia
Popis: Keř nebo malý stromek, dorůstá obvykle výšky do 2 m; větvičky tence plstnaté. Listy jsou střídavé, oválné až široce eliptické, 1,5–2,5 cm dlouhé a asi 8 mm široké, na líci leskle tmavozelené, lysé, na rubu tence šedobíle plstnaté, celokrajné, poněkud podvinuté, špičaté, řapík je asi 2 mm dlouhý; palisty chybějí. Pětičetné květy jsou v krátkých postranních hroznech nebo chudých latách; kalich je krátce srostlý, zvonkovitý, plstnatý, s špičatými cípy; korunní lístky jsou drobné, nehetnaté, žlutobílé; tyčinek je 5, s krátkými nitkami; gyneceum se spodním semeníkem je trojpouzdré. Plody jsou červenohnědé, později až černé dužnaté tobolky, na bázi obalené zbytky kalicha; semen je několik.
Poznámka: Rod Phylica patří k nejtypičtějším zástupcům kapské flóry, řadí se do něj přibližně 180 druhů, z nichž asi 130 je vázáno na Kapskou provincii, zbytek na přilehlá jihoafrická území a jen asi tři druhy rostou mimo africký kontinent na Madagaskaru, Réunionu (Phylica nitida) a subantarktických ostrovech. Většina jihoafrických zástupců má typický erikoidní vzhled s úzkými až jehlicovitými listy.
Phylica oleaefolia
Phylica oleaefolia
Phylica oleaefolia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Tulbagh Kloof).