Syn.: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Phyllitis vulgaris Bub., Scolopendrium officinarum Sw., Scolopendrium phyllitis Roth, Scolopendrium vulgare Sm.
Česká jména: jelení jazyk (Koniáš 1704), bindas obecný (Opiz 1852), bindas lékařský (Sloboda 1852), jelení jazyk (Čelakovský 1887), jelení jazyk obecný (Polívka 1912), jazyk jelení (Dostál 1989), jelení jazyk celolistý (Kubát 2002)
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité

Phyllitis scolopendrium

Rozšíření: Evropa, především v její západní a jižní části, Makaronésie (Kanárské i Azorské ostrovy), severní Afrika, Sřední Asie a Čína. U nás se vyskytuje velice vzácně na Moravě (Moravský kras, Karpaty), ojediněle i jinde, kupříkladu v otevřených kamenných studnách (na tomto místě byl jelení jazyk celolistý například před několika lety objeven v Sokolově a Brně).

Ekologie: Vyhledává vlhké a zastíněné vápencové skály, roste i na suťových svazích.

Popis: Vytrvalá kapradina s přezimujícími listy, listy jsou eliptické, kožovité, celistvé, 15-60 cm dlouhé. Na rubu listu se vytvářejí čárkovité výtrusnicové kupky, výtrusy dozrávají od července do října.

Ohrožení a ochrana: Jelení jazyk celolistý je kriticky ohroženým druhem naší flóry (C1r), podle zákona je chráněn ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh málo dotčený (LC), je zde chráněn zákonem, stejně tak v Polsku, Německu a Švýcarsku.

Poznámka: V minulosti byl jazyk jelení rostlinou opředenou mnohými pověstmi, věřilo se, že jeho výtrusy mohou zajistit neviditelnost, mnohem méně poeticky se listy používaly i jako salátová zelenina. Objevuje se v zahradách, pěstují se i různé formy druhu, které mají list zkadeřený i třepenitý.

Asplenium scolopendriumAsplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium

Fotografováno ve dnech 17. 5. a 29. 7. 2003 (Moravský kras, Pustý žleb).