Syn.: Asplenium hybridum (Milde) Bange, Phyllitis hybrida (Milde) C. Chr., Scolopendrium hybridum Milde
Čeľaď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité / slezinníkovité
Phyllitopsis hybrida
Rozšírenie: Areál tohto endemického druhu je obmedzený iba na oblasť Kvarnerského zálivu v severnom Jadrane (Chorvátsko).
Ekológia: Rastie v zatienených, vlhších, obvykle severne – severozápadne orientovaných štrbinách skál a na sutinách v lesoch, otvoreným stanovištiam sa vyhýba. Často sa vyskytuje spoločne s inými papraďorastami, druhmi Asplenium trichomanes a Adiantum capillus-veneris. Rastie v nadmorskej výške od 0 do 300 m.
Phyllitopsis hybrida
Opis: Trváca rastlina s vystúpavým podzemkom. Listy staršie tmavo, mladšie svetlozelené, plytko laločnaté, na okrajoch prehýbané, obvajcovité, tupo končisté, do 12 cm dlhé a cca 2 cm široké, lesklé, na báze srdcovité, stopkaté, stopka dlhá do 1/3 dĺžky listu, kôpky výtrusníc čiarkovité.
Poznámka: Druh je súčasťou veľmi vzácneho, endemického rastlinného spoločenstva, ktoré je v chorvátskej botanickej literatúre uvedené pod menom Eucladio-Phyllitetum hybridae Hić (1939) 1963.
Phyllitopsis hybrida
Phyllitopsis hybrida
Phyllitopsis hybrida
Foto: 28. 8. 2011 (Chorvátsko, ostrov Pag).